Skip to main content

The Sunday of Forgiveness. Tone three. Cheesefare Sunday. Meat is excluded. Mark 16:9-20 (3rd Matins Gospel). Romans 13:11-14:4. Matthew 6:14-21.

St. Venerable Symeon the Myrrh-gusher of Serbia (1200).

We hear on the Lord’s teaching about fasting and forgiveness and enter the season of the fast forgiving one another so that God will forgive us.

Schedule of the Services

Thursday, March 2, 2017 – Compline and Great Canon of St. Andrew at 7 PM. Friday, March 3, 2017 – Pre-sanctified Liturgy at 7 PM & ACE Class. Saturday, March 4. 2016- THEODORE’S SATURDAY- Divine Liturgy at 10 AM. Sunday, March 5, 2016 – Divine Liturgy at 10 AM & Church School.

Weekday services take place at St. Plato Chapel. Confession is offered half hour before every service.

Lenten Vespers
Lenten Vespers and Dinner at OHR will be held on Sunday, March 12, 2017 at 6 PM.

Building Committee
Take the 100 envelope challenge: Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Simple as that. Cash or check (checks payable to OHR SOC). If all envelopes collected, we would raise $22,900!

The OHR Annual Meeting
February 26, 2017. Luncheon immediately following Liturgy. Meeting at 1:00 AM.

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Mirkа Ivanisevic, Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Sreten Dimitric, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, and Milan Urosevic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Velimir Majdov and +Svetomir Zunjic.

Недеља сиропусна. Глас 3. Марко 16, 9-20 (Треће васкрсно). Рим. 13, 11-14, 4. Матеј 6, 14-21.
Св. Преподобни Симеон Мироточиви (Беле покладе).

Слушамо као нас Господ учи о посту и праштању, и почињемо пост праштајући другима, да би Бог и нама опростио.

Распоред богослужења

Чет. 2. март 2017.г.- Повечерје и Канон Св. Андреја Критског у 19ч. Пет. 3. март 2017.г. –Литургија Пређеосвећених у 19ч. Суб. 4. март 2017.г.-ТОДОРОВА СУБОТА- Света Литургија у 10ч. Нед. 5. фебруар 2017.г.- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Радним данима се богослужи у капели Св. Платона. Исповест је пола сата пре сваке службе.

Великопосно вечерње
Великопосно вечерње и вечера на Палмеру је у недељу 12. марта 2017.г. у 18ч.

Грађевински одбор
Укључте се у акцију 100 коверата. Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Једноставано ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC). Уколико се све коверте сакупе, прикупићемо 22.000,00 УСД.

Годишња скупштина на Палмеру
26. фебруар 2017.г. Ручак након Св. Литургије. Годишња скупштина у 13ч.

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Мирке Иванишевић, Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Сретена Димитрића, Радета Радовића, Мирослава Николића и Милана Урошевића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Велимира Мајдова и +Светомира Жуњића.

Сазнајте више о богослужењима и читањима на Twitter- у @ OHRSerbian и www.serbianohr.org . Рок за објављивање у недељном билтену је петак у подне. Молимо вас да благовремено обавестите свешт. Милета о догађајима, молитвама за здравље и упокојење путем електронске поште: svest.mile@gmail.com или frmile@yahoo.com . Такође можете да упутите позив или текст поруку на број: (224) 425-9847.
Old Holy Resurrection Serbian Orthodox Church 3062 W. Palmer Sq. Chicago, IL 6064

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply