Skip to main content

Sunday of the Last Judgment (Meatfare). Tone two.
Mark 16:1-8 (2nd Matins Gospel). 1 Corinthians 8:8-9:2. Matthew 25:31-46

Venerable Bucolus, bishop of Smyrna (ca. 100). St. Photius, patriarch of Constantinople (891).

On this day, focus is placed on the future judgment of all persons who will stand before the throne of God when Christ returns in His glory. Orthodox Christians observe a fast from meat all week, but still eat dairy products and eggs till the start of Great Lent.

Schedule of the Services

Friday, Feb. 24, 2017- Vespers and Akathist at 7 PM.
Sunday, Feb. 26, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Building Committee
Take the 100 envelope challenge: Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Simple as that. Cash or check (checks payable to OHR SOC). If all envelopes collected, we would raise $22,900!

OHR’s PING-PONG Tournament will be held on Sun. Feb. 19, 2017. Please register at sokofolk@gmail.com or (630) 290-2813. Registration is $10.

The OHR Annual Meeting
February 26, 2017. Luncheon immediately following Liturgy. Meeting at 1:00 AM.

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Church School
Our Church School teachers make an effort to teach our children Orthodox tradition, Serbian language, culture and heritage. We kindly ask parents to bring their children to church and to the Church School.
The blessing of homes in our parish has begun.

The blessing of homes is an old Orthodox tradition. Make this visit of your priest to be a blessed experience for you and your family.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Mirkа Ivanisevic, Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Velimir Majdov, Dragan Kainovic, Sreten Dimitric, Rade Radovic, and Miroslav Nikolic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, and +Svetomir Zunic. Pomen for +Radomir Ostojic, given by Sofija Ostojic. Pomen for +George Savic, given by Christy Krcadinac.

Недеља о месопусна. Глас 2.
Марко 16, 1-8 (Друго васкрсно). Ап. 1. Кор 8, 8-9, 2. Матеј 25, 31-46.
Св. Фолтије Цариградски; Св. Вукол Смирнски (Месне покладе).

Слушамо о будућем последњем суду, на који ће ићи свако када Христос опет дође у слави. Православци се чтаве недеље уздржавају од меса, али једу млеко и јаја, све до почетка поста.

Распоред богослужења

Пет. 24. фебруар 2017.г. –Вечерње и акатист у 19ч.
Нед. 26. фебруар 2017.г.- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Грађевински одбор
Укључте се у акцију 100 коверата. Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Једноставано ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC). Уколико се све коверте сакупе, прикупићемо 22.000,00 УСД.

Турнир у стоном тенису на Палмеру ће бити одржан у нед. 19. фебруара 2017. Региструјте се на sokofolk@gmail.com или на (630) 290-2813. Регистрација је 10 УСД.

Годишња скупштина на Палмеру
26. фебруар 2017.г. Ручак након Св. Литургије. Годишња скупштина у 13ч.

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Црквена школа
Учитељи наше Црквене школе се труде да науче децу Православном Предању, српском језику и култури. Љубазно молимо родитеље да децу редовно доводе у цркву и на часове.

Свећење водице у домовима после Богојављења је почело. Ова молитва је од старина део Православног предања. Нека посета свештеника вашој породици буде благословено искуство.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Мирке Иванишевић, Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Велимира Мајдова, Николe Каиновића, Сретена Димитрића, Радета Радовића и Мирослава Николића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића и +Александру Јовановић.
Помен за +Радомира Остојића, од Софије Остојић. Помен за Ђорђа Савића, од Кристине Крчадинац.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply