Skip to main content

Sunday of the Prodigal Son. Tone one. Matthew 28:16-20 (1st Matins Gospel). 1 Corinthians 6:12-20. Hebrews 13:7-16 Epistle, Hierarchs. Luke 15:11-32. Matthew 5:14-19 Gospel, Hierarchs.

Synaxis of the Three Hierarchs: St. Basil the Great, St. Gregory the Theologian, and St. John Chrysostom.

We are to see ourselves as being in a foreign country far from the Father’s house and to make the movement of return to God, where we truly belong.

Schedule of the Services
Wednesday, Feb. 15, 2017- PRESENTATION OF THE LORD- Div. Liturgy at 10 AM.
Friday, Feb. 17, 2017- Vespers and Akathist at 7 PM.
Saturday, Feb. 18, 2017- MEMORIAL SATURDAY- Div. Liturgy and Memorial service at 10 AM.
Sunday, Feb. 12, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Building Committee
Take the 100 envelope challenge: Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Simple as that. Cash or check (checks payable to OHR SOC). If all envelopes collected, we would raise $22,900!

The OHR Annual Meeting
February 26, 2017. Luncheon immediately following Liturgy. Meeting at 1:00 AM.

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Church School
Our Church School teachers make an effort to teach our children Orthodox tradition, Serbian language, culture and heritage. We kindly ask parents to bring their children to church and to the Church School.

The blessing of homes in our parish has begun. The blessing of homes is an old Orthodox tradition. Make this visit of your priest to be a blessed experience for you and your family.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Mirkа Ivanisevic, Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Velimir Majdov, Dragan Kainovic, and Sreten Dimitric.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, and +Aleksandra Jovanovic. Pomen for +Radomir Ostojic, given by Sofija Ostojic.

Недеља о блудном сину. Глас 1. Матеј 28, 16-20 (Прво васкрсно). Ап. 1. Кор 6, 12-20 и Јевр 13, 7-16. Јев. Лука 15, 11-32 и Матеј 5, 14-19.
Света Три Јерарха.

Себе трба да видимо у страној земљи, далеко од Очевог дома, и да кренемо да се враћамо Богу, где заиста припадамо.

Распоред богослужења
Сред. 15. фебруар 2107.г.- СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ- Света Литургија у 10ч.
Пет. 17. фебруар 2017.г. –Вечерње и акатист у 19ч.
Суб. 18. фебруар 2017.г.- ЗАДУШНИЦЕ- Света Литургија и парастос у 10ч.
Нед. 19. фебруар 2017.г.- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Граћевински одбор
Укључте се у акцију 100 коверата. Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Једноставано ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC). Уколико се све коверте сакупе, прикупићемо 22.000,00 УСД.

Годишња скупштина на Палмеру
26. фебруар 2017.г. Ручак након Св. Литургије. Годишња скупштина у 13ч.

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Црквена школа
Учитељи наше Црквене школе се труде да науче децу Православном Предању, српском језику и култури. Љубазно молимо родитеље да децу редовно доводе у цркву и на часове.

Свећење водице у домовима после Богојављења је почело. Ова молитва је од старина део Православног предања. Нека посета свештеника вашој породици буде благословено искуство.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Мирке Иванишевић, Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Велимира Мајдова, Николe Каиновића, и Сретена Димитрића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића и +Александру Јовановић. Помен за +Радомира Остојића, од Софије Остојић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply