Skip to main content

Seventh Sunday of Pascha: The Fathers of the First Ecumenical Council. Tone six.
John 21:1-14 (10th Matins Gospel). Acts 20:16-18, 28-36. John 17:1-13.

Venerable Pachomius the Great, founder of cenobitic monasticism (346).

St. Pachomius (c. 292-346 A.D.) was an early Egyptian ascetic, both a Desert Father and a founder of cenobitic monasticism in Egypt.

The First Ecumenical Council was held in Nicea in A.D. 325. It primarily addressed the issue of Arianism (producing the original version of the Nicene Creed) and set a universal pattern for calculating the date of Pascha.

Schedule of the Services
Friday, June 2, 2017 -Vespers, Akathist and ACE Class at 7 PM.
Saturday, June 3, 2017- STS. CONSTANTINE AND HELEN; MEMORIAL SATURDAY- – Divine Liturgy and General Parastos at 10 AM.
Sunday, June 4, 2017- PENTECOST- Divine Liturgy at 10 AM.

Glorification of St. Mardarije of Libertyville. Save the Date. Friday, July 14th- Sun., July 16th, 2017.

Church School
Church School Graduation will be held on Sunday, May 28 following the Divine Liturgy.

Building Committee
Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko, Natalija Markovic, and Mijajle Bicanin.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, and +Velemir Majdov.

Недеља седма- Св. Отаца Првог васељенског сабора. Глас 6. Јован 21, 1-14 (Десето васкрсно). Дела Ап. 20, 16-18, 28- 36. Јован 17, 1-13.
Св. преподобни Пахомије Велики; Св. Ахилије.

Св. Пахомије је био египатски аскета, пустињски отац, и оснивач општежитељног монаштва.

Први васељенски сабор је одржан у Никеји 325.г. Бавио се проблемом аријанизма, Символом вере, и одредио је како се рачуна датум празновања Пасхе.

Распоред богослужења

Пет. 2. јун 2017.г.-Вчерње, акатист и веронаука за одрасле у 19ч.
Суб. 3. јун 2017.г.- СВ. ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА; ЗАДУШНИЦЕ- -Света Литургија и Парастос у 10ч.
Нед. 4. јун 2017.г.- ПЕДЕСЕТНИЦА- Света Литургија у 10ч.

Прослављање Св. Мардарија. Забележите датуме. Пет. 14. јули- нед. 16. јули 2017.г.

Црквена школа
Матурска прослава Црквене школе ће да одржи у недељу 28. маја након Св. Литургије.

Грађевински одбор Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка, Наталије Марковић и Мијајла Бичанина.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића и +Велемира Мајдова.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply