Skip to main content

Pentecost – Trinity Sunday.
John 20:19-23 (Matins). Acts 2:1-11. John 7:37-52; 8:12.

We, by our own membership in the Church, have received “the seal of the gift of the Holy Spirit” in the sacrament of chrismation. Pentecost has happened to us.

The Great Vespers of Pentecost evening features three long prayers at which the faithful kneel for the first time since Easter.

Schedule of the Services

Pentecost Monday, June 5, 2017- Divine Liturgy at 10 AM.
Pentecost Tuesday, June 6, 2017- Divine Liturgy at 10 AM.
Friday, June 9, 2017 -Vespers, Akathist and ACE Class at 7 PM.
Sunday, June 11, 2017- Divine Liturgy at 10 AM.

Glorification of St. Mardarije of Libertyville. Save the Date. Friday, July 14th- Sun., July 16th, 2017.

Building Committee
Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko, Natalija Markovic, Cvetko Stojanovic, and Mijajle Bicanin.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, and +Miodrag Matic.

Недеља Педесетнице. Силазак Светог Духа на Апостоле.

Јован 20, 19-23 (јутрење). Дела Ап. 2, 1-11. Јован 7, 35-52 и 8, 12.

Као чланови Цркве смо примили „печат дара Духа Светога“ кроз Тајну Миропомазања. Догодила нам се Педесетница. На вечерњем после Литургије на Духове читамо три дугачке молитве, за време којих клечимо по први пут након Васкрса.

Распоред богослужења

Духовски пон. 5. јун 2017.г.- Света Литургија у 10ч.
Духовски утор. 6. јун 2017.г.- Света Литургија у 10ч.
Пет. 9. јун 2017.г.-Вчерње, акатист и веронаука за одрасле у 19ч.
Нед. 11. јун 2017.г.- Света Литургија у 10ч.

Прослављање Св. Мардарија. Забележите датуме. Пет. 14. јули- нед. 16. јули 2017.г.
Грађевински одбор
Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка, Наталије Марковић, Цветка Стојановића и Мијајла Бичанина.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића и +Миодрага Матића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply