Skip to main content

Sixth Sunday of Pascha: The Blind Man. Tone five. John 20:11-18 (8th Matins Gospel). Acts 16:16-34. John 9:1-38.

Holy Apostle and Evangelist John the Theologian (98-117).

This Sunday commemorates the miracle of Christ healing the man who was blind since birth.

Schedule of the Services

Wednesday, May 24, 2017- STS. CYRIL AND METHODIUS- Divine Liturgy at 10 AM.
Thursday, May 25, 2017- ASCENSION- Divine Liturgy at 10 AM.
Friday, May 26, 2017 -Vespers, Akathist and ACE Class at 7 PM.
Sunday, May 28, 2017- Divine Liturgy & Church School Graduation at 10 AM.

Glorification of St. Mardarije of Libertyville. Save the Date. Friday, July 14th- Sun., July 16th, 2017.

Church School
Church School Graduation will be held on Sunday, May 28 following the Divine Liturgy.

Nuns from the Monastery
Nuns from the monastery in New Carlisle, IN will be our gusts on Sunday, May 21, 2017. Lunch, presentations and conversation will be held following the Liturgy. Monastery products will be available for sale.

Building Committee
Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, and +Velemir Majdov.

Недеља шеста- Слепога. Глас 5. Јован 20, 11-18 (Осмо васкрсно). Дела Ап. 16, 16- 34. Јован 9, 1-38.

Св. апостол и јеванђелист Јован Богослов.

Ове недеље славимо чудо када је Христос исцелио слепог од рођења.

Распоред богослужења

Сред. 24. мај 2017.г.- СВ. КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ- Света Литургија у 10ч.
Чет. 25. мај 2017.г.- СПАСОВДАН- Света Литургија у 10ч.
Пет. 26. мај 2017.г.-Вчерње, акатист и веронаука за одрасле у 19ч.
Нед. 28. мај 2017.г.- Света Литургија и Матурска прослав а у 10ч.

Прослављање Св. Мардарија. Забележите датуме. Пет. 14. јули- нед. 16. јули 2017.г.

Црквена школа
Матурска прослава Црквене школе ће да одржи у недељу 28. маја након Св. Литургије.

Монахиње из Индијане
Монахиње из манастира у Индијани ће бити наше гошће у недељу 21. маја 2017.г. Након Св. Литургије ће се одржати ручак са предавањем и разговором. Манастирски производи ће бити на продају.

Грађевински одбор
Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића и +Велемира Мајдова.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply