Skip to main content

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Our Lord cast a demon out of the young man (Mt 17:14-23). The demon who lived inside the young man was trying to destroy him by burning him to death or drowning him, in order to occupy that soul to all eternity. The falling into fire and water show us how the demons abuse God’s creation. It is clear that because of the illness of the son, the father has been brought to know humility. Thus he calls Christ, ‘Lord’ and asks, ‘Have mercy on my son’. The solution to the sickness is ‘prayer and fasting’, for this is how Christ casts the demon out of the son. The Fathers of the Church call prayer and fasting a ‘two-edged sword’. In other words, where there is prayer and fasting, there is faith. All is possible if there is faith. Faith moves mountains. We have the words of Christ which tell us this.

In the Church we have a sign that summer is nearly over–the Dormition Fast begins. In the Orthodox Church, we observe this fast from August 14th to August 28th in preparation for the Feast of the Dormition of the Theotokos. This is the feast where we remember the falling asleep of the Mother of God. As with other fasts, during this time Orthodox Christians abstain from all meat and dairy. We simplify our diets in order to focus on the spiritual life. During the fasting seasons, the Church invites the faithful to enter more deeply into a life of prayer and almsgiving. One easy way to do this is to eat more simply and inexpensively during this time. Then, we can give the money that was saved to the poor. We could even use that money to buy canned goods to donate to a local food bank. It’s important to remember that fasting is not all about the food. We abstain from foods as we try to abstain from sin.

The transfiguration of Christ is one of the central events recorded in the gospels. The feast commemorates the transfiguration or metamorphosis of Christ on Mount Tabor, when our Lord appeared in His divine glory before the Apostles Peter, James, and John. His face shone like the sun, and His garments became glistening white. Moses and Elijah appeared with Christ, talking to Him. These two figures actually stand for the Old Testament itself: Moses for the Law and Elijah for the Prophets. And Christ is the fulfillment of the Law and the Prophets (Mt 5:17). The blessing of grapes, as well as other fruits and vegetables on this day is the most beautiful and adequate sign of the final ­transfiguration of all things in Christ. It signifies the ultimate flowering and fruitfulness of all creation in the paradise of God’s unending Kingdom of Life where all will he transformed by the glory of the Lord.

Let Thine everlasting light shine upon us sinners, through the prayers of the Theotokos, O Giver of Light. Amen.

Prayerfully,

Fr. Mile

ПАСТИРСКО ПИСМО ЗА АВГУСТ 2018.

Драга браћо и сестре у Христу,

Наш Господ је истерао демона из младића (Мт. 17,24-23). Демон који је обитавао у младићу је желео да га уништи, тако што је покушавао да га сагори или утопи, и на тај начин му узме душу заувек. Бацање у ватру и воду нам показује како демони злоупотребљавају Божију творевину. Јасно је да је болест сина довела оца до тога спозна унижење. Због тога Христа назива Господом, и од Њега тражи да му се смилује. Решење за болест је молитва са постом, јер Христос тако истерује демона из младића. Оци Цркве молитву и пост називају мачем са две оштрице. Другачије речено, где има молитве и поста, ту има и вере. Са вером је све могуће, чак и да се померају планине. О томе нам сведоче речи Христове.

Госпојински пост је знак у Цркви да се ближи крај лета. Православна Црква нас припрема постом за празник Успења Богородице од 14. до 28. августа. На овај празник славимо уснуће Божије мајке. Као и у току других постова, Паравославци се током њега уздржавају од меса, јаја, млека и млечних прерађевина. Хранимо се једноставно, да бисмо се усмерили на духовни живот. Црква нас у постовима позива да дубље зађемо у молитвени живот и дела милосрђа. Једноставан начин за то је да се током поста хранимо скромније и јефтиније. Тако можемо да дамо сиромашнима оно што смо уштедели. Такође, за тај новац можемо да купимо некварљиву храну и да је дарујемо јавној кухињи. Важно је и да знамо да се у посту не ради само у храни. Као што се уздржавамо од јела, тако треба и да се уздржавамо од греха.

Преображење Христово је један од најважнијих догађаја у Јеванђељима. На овај празник се слави преображај или метаморфоза Христова на гори Тавору, где се Господ пројавио у божанској слави пред Апостолима Петром, Јаковом и Јованом. Лице му је сијало као Сунце, а Његове хаљине су биле блиставо беле. Са Христом су се појавили Мојсије и Илија и разговарали са Њим. Ове две личности представљају Стари завет, Мојсије закон, а Илија пророке. Христос је Онај који је пуноћа закона и пророка (Мт 5,17). Освећење грожђа, као и благосиљање воћа и поврћа на овај дан, прелеп је и јасан знак преображаја свих и свега у Христу. То означава цветање и плодност читаве творевине у Царству Божијем које вечно траје.

Нека твоја превечна светлост обасја нас грешне, молитвама Богородице, о Ти даваоче светлости. Амин.

Молитвено,

свешт. Миле

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply