Skip to main content

10th Sunday after Pentecost. Tone 1.

Epistle: 1 Cor 4:9-16. Gospel: Matt. 17:14-23.

St. Martyrs Trophimus and Theophilus..

Our Lord cast a demon out of the young man (Mt 17:14-23). The falling into fire and water show us how the demons abuse God’s creation. It is clear that because of the illness of the son, the father has been brought to know humility. Thus he calls Christ, ‘Lord’ and asks, ‘Have mercy on my son’. The solution to the sickness is ‘prayer and fasting’, for this is how Christ casts the demon out of the son.

Schedule of Services

Saturday, August 11, 2018- Vespers and Akathist at 5 PM.

Sunday, August 12, 2018- Div. Liturgy at 10 AM.

Church School

Church School year begins on Sunday, August 26, 2018.
Welcome Picnic will be held on Sunday, September 9, 2018 following the Liturgy.

Fundraiser for Brankica Minic

Fr. Mile and Kolo Sisters will serve lunch on Sunday, August 5, 2018 to raise funds for medical treatment of Brankica Minic. She is young iconographer from Belgrade, and a mother five years old twin boys. Please make checks payable to OHR.

Taste of Serbia

We are going to have “Taste of Serbia” at OHR on Saturday, September 8, 2018. Taste of Serbia Committee meeting will be held on Sunday, August 5, 2018 after Liturgy.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: Prota +Slobodan Godic, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, and +Tatiana Filipovic.

Pomen for +Ilija and +Radovan Mrkajic, given by Branislav Mrkajic.

Недеља десета по Духовима. Глас 1. Ап. 1 Кор 4,9-16. Јев. Мт 17,14-24.

Св. Мученици Трофим, Теофил и други са њима..

Наш Господ је истерао демона из младића (Мт. 17,24-23). Бацање у ватру и воду нам показује како демони злоупотребљавају Божију творевину. Јасно је да је болест сина довела оца до тога спозна унижење. Због тога Христа назива Господом, и од Њега тражи да му се смилује. Решење за болест је молитва са постом, јер Христос тако истерује демона из младића.

Распоред богослужења

Суб. 11.август 2018.г.- Вечерње и акатист у 17ч.

Нед. 12.август 2018.г.- Литургија у 10ч.

Цркевена школа

Црквеношколска година ће почети у недељу 26.августа 2018.г.после Литургије.

Пикник добродошлице ће бити одржан у недељу 9.септембра 2018.г. после Литургије.

Помоћ за Бранкицу Минић

Свешт. Миле и сестре из Кола ће припремити ручак у недељу 5. августа да прикупе помоћ за лечење Бранкице Минић. Бранкица је млади иконограф и мајка двојице петогодишњих близанаца. Молимо Вас да прилоге и чекове пичете на цркву на Палмеру.

Укус Србије

Фестивал Укус Србије ће се одржати на Палмеру у суботу 8.септембра 2018.г. Пододбор за организацију фестивала ће се састати у недељу 5. августа 2018.г. после Литургије.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: протојереја +Слободана Годића, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљану Смилић, +Драгице Чарапић и +Татијане Филиповић.

Помен за +Илију и +Радована Мркајића од Бранислава Мркајића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply