Skip to main content

9th Sunday after Pentecost- Holy Fathers of first 6 Councils. Tone 8.

Epistle: 1 Cor 3:9-17 & Heb 13:17-6. Gospel: Matt. 14:22-34 & Jn. 17:1-13.

St. Hieromartyr Athenagoras; St. Martyr Julia.

Instead of focusing his attention and trust in the Lord Who miraculously enabled him to walk on the water in the first place, Peter let doubt and fear fill his mind. So he began to sink; but when he called out in terror for help, the Lord reached out to Peter and saved him from drowning. The more we turn our attention to Christ and His salvation, the better we will be able to respond to Him with faith, to walk with Him on the water through the storms of our own lives.

Schedule of Services

Thursday, August 2, 2018- ST. PROPHET ELIJAH- Div. Liturgy at 10 AM.

Saturday, August 4, 2018-Vespers and Akathist at 5 PM.

Sunday, August 5, 2018- Div. Liturgy at 10 AM.

Church School

Church School year begins on Sunday, August 26, 2018.
Welcome Picnic will be held on Sunday, September 9, 2018 following the Liturgy.

Fundraiser for Brankica Minic

Fr. Mile and Kolo Sisters will serve lunch on Sunday, August 5, 2018 to raise funds for medical treatment of Brankica Minic. She is young iconographer from Belgrade, and a mother five years old twin boys. Please make checks payable to OHR.

Taste of Serbia

We are going to have “Taste of Serbia” at OHR on Saturday, September 8, 2018. Taste of Serbia Committee meeting will be held on Sunday, August 5, 2018 after Liturgy.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: Prota +Slobodan Godic, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, and +Tatiana Filipovic.

Pomen for +Ilija and +Radovan Mrkajic, given by Branislav Mrkajic.

Недеља девета по Духовима- Св. Отаца првих шест Вас. сабора. Глас 8.

Ап. 1 Кор 3,9-1 и Јев 13,7-16. Јев. Мт 14,22-34 и Јн 17,1-13.

Св. Свештеномученик Атиноген; Св. Мученица Јулија.

Уместо да се усредсреди на Христа и верује Господу који је учинио да хода по води, Петар је почео да сумња и да ум испуњава страхом. Због тога је почео да тоне. Али када је престарвљен позвао у помоћ, Господ га је дохватио спасао од дављења. Што се више окрећемо Христу и Његовом спасењу, боље ћемо да му одговоримо са вером, и моћи ћемо да са Њим ходимо по води кроз олује наших живота.

Распоред богослужења

Чет. 2. август 2018.г.- ИЛИНДАН- Литургија у 10ч.

Суб. 4. август 2018.г.- – Вечерње и акатист у 17ч.

Нед. 5. август 2018.г.- Литургија у 10ч.

Цркевена школа

Црквеношколска година ће почети у недељу 26.августа 2018.г.после Литургије.

Пикник добродошлице ће бити одржан у недељу 9.септембра 2018.г. после Литургије.

Помоћ за Бранкицу Минић

Свешт. Миле и сестре из Кола ће припремити ручак у недељу 5. августа да прикупе помоћ за лечење Бранкице Минић. Бранкица је млади иконограф и мајка двојице петогодишњих близанаца. Молимо Вас да прилоге и чекове пичете на цркву на Палмеру.

Укус Србије

Фестивал Укус Србије ће се одржати на Палмеру у суботу 8.септембра 2018.г. Пододбор за организацију фестивала ће се састати у недељу 5. августа 2018.г. после Литургије.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: протојереја +Слободана Годића, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљану Смилић, +Драгице Чарапић и +Татијане Филиповић.
Помен за +Илију и +Радована Мркајића од Бранислава Мркајића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply