Skip to main content

Драга Браћо и Сестре,

 

Као што већина вас зна О. Миле Суботић се вратио у Србију 24. септембра како би завршио свој имиграциони процес у Београду и уједно био заједно са својом породицом. Захвалан сам О. Милету за  допринос нашој парохији и желим њему и његовој породици добро здравље и успех у будућности.

 

Иако је ово представљало изазов за нашу парохију, уједно је представљало и прилику. Имајући то на уму, драго ми је да вас обавестим да је Његово Преосвештенство Епископ Лонгин поставио протојереја-ставрофора Срђана Веселиновића за нашег новог парохијског свештеника од 1. новембра. О. Срђан ће ове недеље 4. новембра одржати своју прву Литургију у OHR па вас молим да присуствујете сутра у цркви са вашом породицом и пријатељима и упознате нашег новог парохијског свештеника. Због претходно заказаних обавеза Eпископ Лонгин шаље нашег Епархијског секретара О. Серафима Балтића да формално постави о. Срђана за парохијског свештеника у нашој парохији. Након Литургије ће бити одржан неформални ручак.

 

Желео бих да се захвалим О. Серафиму и О. Стојиљку Кајевићу за служење у нашој цркви и О. Александру Петровићу који је био привремени администратор наше парохије током овог хвала Богу кратког пролазног периода.

 

О. Срђан, звани “Fr. Serge”, био је парохијски свештеник већ 27 година, последњих 23 године у српској православној цркви Светог Константина и Хелене у Галвестону, у Тексасу. Говори српски и енглески језик, искусан је и поштован у нашој Епархији. Радујем се што ће О. Срђан донети нову енергију нашој парохији и наставити да надограђује на ово све што смо већ постигли.

 

Ово укључује, али није ограничено на наш први “Укус Србије”, реновиране учионице, додавање капеле, проширени и организовани фреско програм, реновирање и поправак црквене фасаде и парохијског дома, пуно лепих додавања цркви и рестаурација оригиналних олтарских делова и књига. Такође смо веома благословени са новим, ентузијастичним вођством у нашем хору, црквеној школи и Колом српских сестара којe су подржанe од стране својих претходника.

 

О. Срђана можете контактирати на његову интернет адресу sveselinovich@gmail.com или на његов мобилни 312-725-9845.

 

Ваш у Христу,

 

Славиша Степановић

Председник црквеног одбора

847-421-2056

slavisas@chemist.co

 

Dear Brothers and Sisters,

 

As many of you know Fr. Mile Subotic returned to Serbia on September 24th to complete his immigration process in Belgrade while being together with his family. I am grateful for Fr. Mile’s contributions to our parish and wish him and his family good health and success in their future.

 

Though this presented a challenge for our parish, it also presented an opportunity.  With that in mind, I am pleased to inform you that His Grace Bishop Longin has appointed the Very Reverend Fr. Srdjan Veselinovic as our new parish priest effective November 1st.  Fr. Srdjan will serve his first Liturgy at OHR this Sunday the 4th and I encourage you to attend church that day with your family and friends to meet our new priest.  Due to a previous commitment Bishop Longin is sending our Diocesan Secretary Fr. Serafim Baltic to formally install Fr. Srdjan in our parish.  There will be an informal luncheon after the Liturgy.

 

I would like to thank Fr. Serafim and Fr. Stojilko Kajevic for serving at our church and Fr. Aleksandar Petrovic for being our parish’s temporary administrator during this thankfully short transition period.

 

Fr. Srdjan, aka “Fr. Serge”, has been a parish priest for 27 years, the last 23 at the Saints Constantine and Helen Serbian Orthodox church in Galveston, Texas.  He is bilingual, experienced and well respected in our Diocese.  I am looking forward to Fr. Srdjan bringing new energy to our parish and continue to build on what we have already accomplished.

 

This includes but is not limited to our first “Taste of Serbia”, renovated classrooms, the addition of a chapel, an expanded and organized fresco program, renovation and repair of the church stonework and parish home, many beautiful additions to the church and the restoration of original altar pieces and books.  We are also very blessed with new, enthusiastic leadership in our Choir, Church School and Circle of Serbian Sisters who are supported by their predecessors.

 

Fr. Srdjan can be contacted at his email sveselinovich@gmail.com or his cellular number 312-725-9845.

 

Yours in Christ,

Slavisa Stepanovich

Church Board President

847-421-2056

slavisas@chemist.com

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply