Skip to main content

23rd Sunday after Pentecost. Tone 6. Resurrection Gospel 1. (Matt 28:16-20).

Liturgical Reading: Epistle: 220. (Eph 2:4-10). Gospel: Luke 38. (8:26-39).

 

Wednesday 31:

The Holy Apostle And Evangelist Luke:

Coming to belief in the Lord, St Luke was included among the Seventy and sent forth to preach the Gospel. Together with Cleopas, he saw the risen Lord on the road to Emmaus (Lk. 24). After the descent of the Holy Spirit upon the apostles, Luke returned to Antioch and there became a fellowworker with the Apostle Paul, with whom he travelled to Rome, bringing Jews and pagans to the Christian faith.

St Peter of Cetinje, Metropolitan of Montenegro:

This holy man devoted his whole life to his people. Within Montenegro, he worked with his whole strength to pacify the warring tribes, and externally he defended the land and the people against plundering onslaughts, succeeding in both the one and the other. He is especially famed for his victory over Napoleon”s army in Dalmatia.

 

Schedule of Services

 

Wednesday, Oct. 31, 2018 – St. Luke/St. Peter I, Metrop. And Wonderworker of Cetinje:

Liturgy at 10 AM. Cutting of the Kolac at 9 AM

Saturday, Nov. 3, 2018 – Memorial Saturday: Liturgy at 10 AM

Sunday, Nov. 4, 2018 – Liturgy and Church School at 10 AM.

Fr. Srđan Veselinović will be serving this Sunday November 4th. We welcome you Fr. Srđan.

 

Church School

 

Children will have Church School classes and folklore practice on November 4th. Please register your children for Church School and Folklore! Welcome all.

 

Other church offerings and events for this week

 

Lunch for the children and the adults will be available after the Liturgy in the church hall.

Fr. Srđan Veselinović will be joining us for lunch and informal meet and greet. You are all welcome to join us.

 

Annual Lifeline Christmas Drive

 

We are thankful to all that donated to Lifeline drive for Zvecanska orphanage in Belgrade. All children will receive new clothes and winter jackets for Christmas.

 

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Zorica Radojcic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, Mirjana Bozovich,  and Bozika Miljkovic.

 

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Žarko Ɖekić, +Zarko Djurdjevic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, and +Dragan Krunic.

 

Fall of 2018 Events

 

Our Churches SOKO Fall Folklore Dance/Festival – November 24, 2018.

 

 

 

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

 

 

Недеља 23. по ДуховимаГлас 6. Јев. вас. 1. (Мт 28,16-20).

На Литurgiji. aп. 220. (Еф 2,4-10). Јев. Лк зч. 38. (8,26-39).

 

Среда 31 :

Свети Лука, апостол и јеванђелист:

Поверовавши у Господа, свети Лука би увршћен у Седамдесет апостола и послат на проповед. Заједно са Клеопом видео васкрслог Господа на путу за Емаус (Лк 24, 12-31). По силаску Духа Светога на апостоле Лука се вратио у Антиохију, и тамо је постао сатрудник апостола Павла, с којим је путовао и у Рим, обраћајући у веру Христову Јевреје и незнабошце.

Свети Петар Цетинјски:

Сав свој живот, витешки и свети, посветио је овај славни муж своме народу. Унутра је радио свом снагом да измири завађена племена, а споља да одбрани земљу и народ од грабљивих нападача. Успео је и у једном и у другом послу. Прославио се нарочито победом над војском Наполеоновом у Боки и Далмацији.

 

Распоред богослужења

 

Распоред богослужења

Среда 31.октобар 2018г.- Свети Лука/Свети Петар Цетинјски – Света Литургија у 10ч.

Сечење Колаша у 9ч.

Субота 3. новембер 2018г, – Задушнице – Света Литургија у 10ч.

Нед. 4.новембар 2018.г.- Света Литургија и Црквена школа у 10ч ујутро.

Отац Срђан Веселинивић ће да служи ове недеље 28 октобар. Добро нам дошао Оче Срђане.

 

Цркевена школа

Деца ће имати часове и пробу фолклора у недељу 4 окто.  Молимо Вас да упишете децу у Црквену школу и на фолклор. Сви су добродошли.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали.

Неформални ручак и разговор са Отацем Срђаном биће одржан у црквеној сали после Свете Литургије. Сви сте позвани да нам се придружите.

 

Божићно прикупљање одеће за Лајфлајн

Захвални смо свима донаторима Лајфлајин акције за децу из дома у Звечанској, Београд. Сва деца добиће нову одјећу и зимску јакну за Божић.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Зорице Радојчић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић, Мирјане Божовић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Жарка Ђекића, +Жарка Ђурђевића, +Јелене Павловића, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић и +Драгана Крунића.

 

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply