Skip to main content

Недеља 21. по ДуховимаСв. Отац VII Вac. cабора. Глас 4. Јев. вас. 10. (Јн 21,1-14). На Лит. aп. 203. (Гал 2,1620) и 334. (Јев 13,7-16). Јев. Лк зч. 35. (8,515) и Јн зч. 56. (17,1-13).

Преподобна Пелагија и Преподобна Таиса.

Ми смо дужни свагда узносити велику благодарност Господу нашем зато што не жели смрти грешнима већ дуготрпељиво чека њихово обраћење у праведни живот, – пише ђакон Илиопољске цркве Јаков, писац житија преподобне Пелагије. Покајана грешница. По рођењу Мисирка. Као и света Пелагија тако и Таиса провођаше младост своју у разузданом блуду. На зао пут живота беше Таиса упућена од своје бестидне матере. Но Бог милостиви, који не жели грешнику пропасти но спасења, нађе начина да Промислом Својим чудесним спасе грешну Таису.

 

Распоред богослужења

Нед. 21.октобар 2018.г.- Sveta Литургија и Црквена школа у 10ч ујутро.

Отац Серафим ће да служи ове недеље 21 октобар.

 

Цркевена школа

Деца ће имати часове и пробу фолклора у недељу 14 окто.  Молимо Вас да упишете децу у Црквену школу и на фолклор. Сви су добродошли.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали.

Црквена Управа одржаће свој регуларнз месечну седницу одма после Свете Литургије и ручка

 

Сеченје Славског Колача обавља ће се као и обично на дан Славе. Донесите Славски Колаћ и све друго што бих желели да свештеник благослови у нашој цркви на дан Славе са почетком у 9 сати ујутро. За вас што позивате свештеника код ваших кућа да сече колач, молим вас контактирајте Оца Стојилка на 815-302-0718, а он такође станује у близини.

Божићно прикупљање одеће за Лајфлајн

Молимо Вас да помогнете набавку одеће за децу у сиротишту у Звечанској у Београду. Можете да придарите гардеробу или новац.  Позовите Драгану Глигоревић 847-208-9937.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Зорице Радојчић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић, Мирјане Божовић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Жарка Ђекића, +Жарка Ђурђевића, +Јелене Павловића, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић и +Драгана Крунића.

 

Догађаји Јесени 2018

СОКО Јесењи Фолклорни Фестивал/Игранка/Забава Наше Цркве – 24 новембар 2018.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

21st Sunday after Pentecost. Holy Fathers of 7th Council. Tone 4. Res. Dosp. 10. (Jn 21:1-14). Lit. Read: Ep: 203. (Gal 2:16-20) & 334. (Heb 13:7-16). Gosp: Lk 35. (8:5-15) & Jn 56. (17:1-13)

Venerable Pelagia The Penitent; Venerable Mother Taisia

Venerable Pelagia was a repentant sinner, she was born a pagan in Antioch and endowed by God with great physical beauty, but she used this beauty to destroy her own soul and those of others. Where, under a man’s name as the monk Pelagius, she shut herself in a cell on the Mount of Olives and there began a strict ascesis of fasting, prayer and vigils…Venerable Taisia was also a repentant sinner, she was an Egyptian by birth. Like St Pelagia, Thaïs spent her youth in prostitution being set on the way of evil living by her shameless mother. She quickly fell ill and, after a short illness, gave her purified and sanctified soul to God.

Schedule of Services

Sunday, Oct. 21, 2018 – Liturgy and Church School at 10 AM.  

Fr. Serafim  will be serving this Sunday October 21st.

 

Church School

Children will have Church School classes and folklore practice on October 14th. Please register your children for Church School and Folklore! Welcome all.

 

Other church offerings and events for this week

Lunch for the children and the adults will be available after the Liturgy in the church hall.

The Church Board will hold is regular monthly meeting immediately following the Holy Liturgy and lunch.

 

The Cutting of Slava Bread will be conducted as usual on the day of the Slava. Bring your Slava Bread and anything else that you would like to have blessed by the priest on the day of the Slava to our church starting at 9 AM. For those of you that invite the priest to their home to cut their Slava bread, please contact Fr. Stojilko (Steve) at 815-302-0718 and he lives locally.

 

Annual Lifeline Christmas Drive

 

We ask donors to buy clothes for children at Zvecanska Orphanage in Belgrade, Serbia.  You can either buy clothes or donate money.  Please contact Dragana Gligorevic 847-208-9937.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Zorica Radojcic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, Mirjana Bozovich,  and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Žarko Ɖekić, +Zarko Djurdjevic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, and +Dragan Krunic.

 

Fall of 2018 Events

Our Churches SOKO Fall Folklore Dance/Festival – November 24, 2018.

 

 

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply