Skip to main content

Sunday, July 12th, 2020 Fifth Sunday after Pentecost Tone 4

The Holy Glorious and All-priased Leaders of the Apostles, Peter & Paul
St. Gregory, metropolitan of Iraklia and Redestos
Venerable Paisios of Mount Athos (1994).
Venerable Peter, prince of the Tatar Horde, wonderworker of Rostov (1290).
St. Mary, mother of John-Mark, nephew of Apostle Barnabas, at Jerusalem (1st c.).

Troparion of the Sunday, Tone IV —

When the women disciples of the Lord learned from the angel the joyous message of Thy resurrection, they cast away the ancestral curse / and elatedly told the Apostles: Death is overthrown! Christ God is risen, granting the world great mercy!

Hymn to the Theotokos, Tone IV —

The mystery of all eternity, / unknown even by angels, / through you, O Theotokos, is revealed to those on earth:  God incarnate, by union without confusion. He voluntarily accepted the cross for us, by which He resurrected the first-created man, saving our souls from death.

Kontakion of the Sunday, Tone IV —

My Savior and Redeemer as God rose from the tomb and delivered the earthborn from their chains. He has shattered the gates of hell, and as Master, He has risen on the third day!

Holy Apostles Peter & Paul, Troparion, Tone IV —

O first enthroned among the apostles and teachers of the whole world; entreat the Master of all, that He grant peace to the world and great mercy to our souls.

Kontakion, Tone II —

The steadfast and divinely eloquent preachers, the foremost of Thine apostles, O Lord, hast Thou received into the delight of Thy good things and into rest;/ for Thou hast accepted their pangs and death as greater than any whole-burnt offering, O Thou Who alone knows the hearts of men.

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich cell: 312.725.9845; e-mail: priest@serbianohr.org

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slava’s and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the Health or In Memory of a loved one for $20 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God:  All members of Holy Resurrection Church and especially for Ljubomir Stepanović, Aleksandar Leka Urošević, Margaret Gatarić, Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Jovanović, Dimitrije Mičić, Rade Radović, Miroslav Nikolić, Zorica Radojčić, Branka Pavlović, Božika Miljković, Danica Karaklajic and Milanka Stepanovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God:  Petar Kostić, Milan Sajić, Petar Rachowsky, Elizabeth Djuraskovich, Srdjan Lezaic, Ilija ‘Eli’ Djurisić, Milena Maksimović, Djuro Opsenica, Svetislav Gajović, Gojko Marković, Radojka Ninkovic and Dusanka Vaskovic.

Upcoming Events

Brothers and sisters,

This year Saint Mardary Day will be on Saturday, July 18. Hierarchical Liturgy, starting at 9:30am, will be served in the open, under the Saint Sava Monastery pavilion. After liturgy, fellowship will follow in the same area.
That same day, with the blessing of our bishop Longin, we are planning to have a first Saint Mardary procession from the New Gracanica Monastery to the Saint Sava Monastery. Procession leaves New Gracanica Monastery at 6:00am. If you are interested in joining us, please see link below for the route of the procession.

https://goo.gl/maps/pFh3VYn3EecYhR4A6

By walking and gathering in open space we are not transgressing any ordinances of the civil authorities, while we know that a spiritual gathering can only be of spiritual benefit to us in these days which we have been passing in the fog of temptations.
Welcome!

Yours in Christ,

Fr Serge Veselinovich

Недеља, 28 јун  2020 Пета Недеља по Духовима глас 4

Свети Првоврџовни Апостоли Петар и Павле

Свети Пајсије Светогорац

Свети Првоврховни Апостоли Петар и Павле Тропар, глас 4. 

Првопрестолници Апостола и учитељи Васељене, молите Господа свих, да дарује мир Васељени а душама нашим велику милост.

Кондак, глас 2. 

Чврсте и Богоносне проповеднике, прве Твоје Апостоле, примио си Господе у насладу блага Твога и покој. Њихова страдања и смрт примио си више од сваког изобиља, Ти, Који Једини познајеш људска срца.)

Тропар Глас 4: Господње ученице, жене мироносице, сазнавши од Анђела за радосну вест о Васкрсењу и одбацивши прадедовску осуду, хвалећи се Апостолима говораху: Уништи се смрт, Васкрсе Христос Вог, Који даје свету велику милост

Кондак глас 4: Спаситељ и Избавитељ мој Васкрсе из гроба као Бог, ослободи од окова оне су на Земљи рођени и врата адова разби, и као Господ Васкрсе тридневно.

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312.725.9845; e-mail: priest@serbianohr.org

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купите у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете да придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за $20 долара која ће бити стављена на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Сви чланова цркве Васкрсење Христово и 

Љубомира Степановића, Александра Леку Урошевића, Маргарету Гатарић, Стојадина Татића, Миру Татић, Зорицу Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорицу Радојчић, Бранку Павловић, Божику Миљковић, Даницу Караклајић и Миланку Степановић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих:  Петар Костић, Милан Сајић, Петар Раћовски, Елизабета Ђурашковић, Срђан Лезаић, Љубиша Миловановић, Илија Ђуришић, Милена Максимовић, Ђуро Опсеница, Светислав Гајовић, Гојко Марковић, Радојке Нинковић и Душанке Васковић.

Предстојећи Догађаји 

Драга браћо и сестре,

Ове године Дан Светог Мардарија ће бити у суботу, 18ог јула. Архијерејска Литургија ће бити служена на отвореном, са почетком у 9:30 ујутро, под павиљоном Манастира Свети Сава, након чега ће на истом простору бити дружење на отвореном.
Истог дана ћемо, са благословом нашег Епископа Лонгина, одржати прву литију Светог Мардарија, од Манастира Нова Грачаница до Манастира Светог Саве. Литија креће из Манастира Нова Грачаница у 6:00 сати ујутро. За маршруту литије погледајте линк испод.

https://goo.gl/maps/pFh3VYn3EecYhR4A6

Шетњом и окупљањем на отвореном простору не кршимо никакве одредбе грађанских власти, а молитвено окупљање може само да нам буде од духовне користи у ове дане који нам пролазе у магли искушења.
Добро дошли!

Ваш у Христу,

Отац Срђан

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply