Skip to main content

30th Sunday after Pentecost – Holy God-Bearing Fathers. Tone 5. Res. Gospel. 8. (Јн 20, 11-18). 

Liturgical Read: Epistle: 200 (Gal 1, 11-19). Gospel: Matt 4. (2, 13-23).

Tuesday, January 14th, 2020 – JAN. – Circumsision of Our Lord; ST. Basel the Great (New Year) – On the eighth day after His birth, the divine Child was taken to the Temple and duly circumcised according to the Jewish Law that had been observed from the time of Abraham. At this time He was given the name Jesus, the name announced to the most holy Virgin by the Archangel Gabriel (Luke 1:31). The Baptism of the New Covenant was prefigured in the Circumcision of the Old Covenant. The Lord’s Circumcision shows that He took true human flesh upon Himself, not its semblance as heretics later taught of Him.

Monday, January 20th, 2020 – Synaxis of St. John, Prophet,  Forerunner and Baptist – St John is commemorated several times during the year, but his greatest feast is on this day, January 7th. Among the Gospel-figures surrounding the Saviour,the person of John the Baptist holds a very special place, by the manner of his birth in this world and of his earthly life, by his role of baptiser of men to repentance and his baptism of the Messiah, and, lastly, by the tragic manner of his departure from this world. He was of such moral purity that he indeed deserved the name ‘angel’*, as he was named in the Scriptures, rather than being thought of as just a mortal man.

Schedule of Services

Sunday, January 12th, 2020 – St. Anysia, Martyr; Venerable Theodora of Constantinopol  – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM.

Tuesday, January 14th, 2020 – JAN. – Circumsision of Our Lord; ST. Basel the Great (New Year) – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Sunday, January 19th, 2020 – Theophany – Epiphany – Baptisam of our Lord Jesus Christ – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM.

Monday, January 20th, 2020 – Synaxis of St. John, Prophet,  Forerunner and Baptist – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Church School and Other Childrens’ Activities

This Sunday there will be Sunday School and folklore practice. The Sunday School classes start at 10 AM and folklore practice after the Devine Liturgy. 

This Sunday we will continue enrolling students into Sunday School and folklore.

As we start the new school year, it is important to keep God in our hearts, as He will keep us on the right path.

Registration costs are: for the first child $140, for the second child $100, and for the third child is free.

We wish you a happy and blessed beginning of the following school year.

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available for children and adults Sunday, January 12th and January 19th, 2019 after the Holy Liturgy in the church hall. 

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God:  Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic and Bozika Miljkovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God: + Petar Kostić, +Milan Sajić, + Petar Rachowsky, + Elizabeth Djuraskovich, + Srdjan Lezaic, + Ilija ‘Eli’ Djurisić, + Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, + Djuro Opsenica, + Svetislav Gajović, + Gojko Marković, and + Radojka Ninkovic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

Upcoming Events

Monday, January 13, 2020 – Serbian New Year at the church hall starting at 8 pm, with live music and Serbian food and refreshments.

Sunday, January 26th, 2020 – Mark your calendar: Saint Sava celebration following the Holy Liturgy with kids’ performances, recitals and folklore dancing and with handsomely prepared lunch and refreshments.

Sunday, February 2nd, 2020 – Mark your calendar: Church Schoolboard yearly elections following the Holy Liturgy. Lunch and refreshments will be available.

Недеља 30, по Духовима – Свети Богоотаца. Глас 5. Јев. вас. 8. (Јн 20, 11-18). 

На Лит. ап. 200. (Гал 1, 11-19). Јев. Мт зч. 4. (2, 13-23)

Уторак, 14 јануар, 2020 .г. – Обрезање Господње; Свети Василије Велики (Нова Година) – У осми дан по рођењу би Младенац божански донесен у храм и обрезан сходно закону постојећем у Израиљу још од времена Аврамова. Том приликом надедоше му име Исус како је и благовестио архангел Гаврил Пресветој Деви. Старозаветно обрезање предображава новозаветно крштење. Обрезање Господа показује да је Он примио на себе истинско тело људско, а не привидно, како су доцније учили о Њему јеретици.

Понедељак, 20 јануар, 2020 .г. – Сабор Светога Јована Крститеља – Јовањдан – Свети Јован прославља се неколико пута у години, но највише свечара има овога дана, 7. јануара. Међу личностима јеванђелским, које окружавају Спаситеља, личност Јована Крститеља заузима сасвим засебно место, како по начину свога доласка у свет, тако и по начину живота у свету, и по улози крштавања људи за покајање и крштења

Распоред богослужења

Недеља, 12 јануар, 2020 .г. – Света Мученица Анисија; Преподобна Теодора Кесаријска – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро.

Уторак, 14 јануар, 2020 .г. – Обрезање Господње; Свети Василије Велики (Нова Година) – Света Литургија у 10 ујутро.

Недеља, 19 јануар 2020 .г. – Богојављење – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро.

Понедељак, 20 јануар, 2020 .г. – Сабор Светога Јована Крститеља – Јовањдан – Света Литургија у 10 ујутро.

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Ове недеље и наследним недељама часови веронауке ће да се одржавају са почетком у 10 ујутро као и обично. Фолклор проба одржаава ће се као и обично одма после Свете Литургије.

Настављамо са уписом деце у Недељну Школу и у фолклор.  

Увек се потсетите да Божији благослов и заштитa потребни је увек у нашем свакодневном животу.

Трошкови уписa за децу су: за прво дете $140, за друго $100, за треће је упис бесплатан. 

Желимo вам срећан и од Бога благословен почетaк предстојеће школске године.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 12ог јануара и 19ог јануара у црквеној сали по Светој Литургији. 

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Стојадин Татић, Мира Татић, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: + Петар Костић, +Милан Сајић, +Петар Раћовски, +Елиѕабета Ђурашковић, + Срђан Лезаић, +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић,  +Гојко Марковић, и + Радојке Нинковић.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

Предстојећи Догађаји 

Понедељак, 13ти јануар, 2020 .г. – Убележите датум. Српска Нова Година у нашој црквеној сали са почетком у 8 увече.  

Недеља, 26ти јануар, 2020 .г. – Убележите датум: Свети Сава “Савиндан“, прослава у црквеној салу после Свете Литургије са дечијим рецитација, и других дечијих перформансе, ручком и осевежајућа пићa.

Недеља, 2ги фебруар, 2020 .г. – Убележите датум: Годишња Црквеношколска скупштина после Свете Литургије. Ручак биће доступан са освежајућа пића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply