Skip to main content

30th Sunday after Pentecost. Tone 5. Resurrection Gospel 8. (Jn 20:11-18).

Liturgical Reading: Epistle: 258. (Col 3:12-16). Gospel: Luke 91. (18:18-27).

Wednesday, November 28th – Beginning of Lent.

Tuesday, December 25th – St Spyridon, the Wonderworker, Bishop of Tremithius; And even as a bishop did not change his simple style of life, taking charge of his cattle himself and tilling his own land. He consumed very little of his own produce, giving the greater part to the poor. He performed great wonders by God’s power, making rain fall in a drought, stopping the course of a river, raising several of the dead, healing the Emperor Constans of a grave sickness, seeing and hearing angels, foreseeing future events and penetrating the secrets of the human heart. He turned many to the true Faith, and did much else.

Schedule of Services

Sunday, December 23rd, 2018 – Holy Mart. Mennas, and those with him; Saint John of Serbia-Serbian Children’s Day: Liturgy and Church School at 10 AM. Confessions start at 9:15 AM.

Sunday, December 30th, 2018 – Holy Prophet Daniel; Hply Dcn Avvacum and Hegumen Paisius-Serbian Mothers’ Day: Liturgy and Church School at 10 AM. Confessions start at 9:15 AM.

Church School and Other Childrens’ Activities

Children will have Church School classes, choir practice and folklore practice on December 23rd and on  December 30th. Please register your children for Church School and Folklore! Welcome all.

Other church offerings and events for this week

Lunch for children and adults will be available after the Liturgy in the church hall.

Church Board regular monthly meeting.

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Radojka Ninkovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic. 

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Dayna Less, +Stanojla Varagich, +Žarko Ɖekić, +Zarko Djurdjevic, +Vlado Bulaja, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, and +Dragan Krunic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png

Upcoming Events

The cutting of Badnjak will be conducted on Saturday, December 29th , 2018. For more information call Nenad at 1-773936-5550

Badnje Veče Services Sunday, January 6th , 2019 starting at 5 pm. Dinner afterwards.

Serbian New Year Celebration Sunday, January 13, 2019 at our church hall, starting at 6 pm.

St. Sava Celebration January 27, 2019. Starting after the Holy Liturgy.

Tamburitzans

        

                                                                                                                     

Недеља 30. по ДуховимаГлас 5. Јев. вас. 8. (Јн 20,11-18).

На Литurgиjи. aп. 258. (Kol 3,1216). Јев. Лк зч. 91. (18,1827).

Среда 28, новембар: Почетак Поста

Уторак 25, новембар: Прoпобедни Спиридои Чудотворац, Епископ Тримитунски; Но он и као епископ не промени прости начин живљења, трудећи се сам лично око своје стоке и обрађујући земљу. На себе врло мало употребљаваше од плодова труда свога, већи, пак, део раздаваше бедним људима. Божјом силом показа чудеса велика: низведе дажд у сушно време, заустави ток реке, васкрсе неколике мртваце, исцели цара Констанса од тешке болести, виде и чу ангеле Божје, прозираше у будуће догађаје и у тајне срца људског, обрати многе вери правој итд.

Распоред богослужења

Недеља, 23.децембар 2018.г.-Св. Мученик Мина и други с њим; Св. Јован, деспот српски-Детињци:

Света Литургија и Црквена школа у 10ч ујутро. Исповед почиње у 9:15 ујутро

Недеља, 30.децембар 2018.г.-Св. Пророк Данило;Св. Муч. Ђакон Авакум и Игуман ПОајсије-Материце:

Света Литургија и Црквена школа у 10ч ујутро. Исповед почиње у 9:15 ујутро

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Деца ће имати часове недељне школе, пробу фолклора и пробу хора недеље 23ег и 30ог децембра  Молимо Вас да упишете децу у Црквену школу и на фолклор. Сви су добродошли.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали.

Црквеношколске управе регуларна месечна седница.

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Радојке Нинковић, Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић, и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Дауна Лесс, +Станојла Варагић, +Жарка Ђекића, +Жарка Ђурђевића, +Јелене Павловића, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Владо Булаја, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић и +Драгана Крунића.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

Предстојећи Догађаји

Сечење Бадњака обавиће се у суботу 29, децемар 2019. за више информације позовите Ненада на 1-773-936-5550.

Бадње Вече служба у недењу 6ти јануар 2019 са почетком у 5 сати по подне.  Вечера после литургије у нашој сали.

Српска Нова Година у недељу 13ти јануар 2019 са почетком у 6 сати увече у нашој црквеној сали.

Прослава Светога Сави 27 Јануар, 2019 одма после Свете Литургије.

Tamburitzans

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply