Skip to main content

31th Sunday after Pentecost. Forefathers. Tone 6. Res. Gosp. 9. (Jn 20:19-31).

Lit. Read: Ep. 280. (1 Tim 1:15-17) & 330. (Heb 11:33-40). Gosp. Lk 76. (14:16-24) & 62. (11:47-12:1).

Wednesday, November 28th – Beginning of Lent.

Wednesday, January 2nd – St. Ignatius the Godbearer – This holy man was named the “God-Bearer” because he always carried the name of the living God in his heart and on his lips. Also, by tradition, he was thus named because he was held in the arms of God incarnate, Jesus Christ. On a day when the Lord was teaching His disciples humility, He took a child and set it among them, saying: “Whosoever shall humble himself as this little child, the same is greatest in the Kingdom of heaven (Matt. 18:4).

Wednesday, January 2ndSt. Danilo II of Serbia – From love of God, he fled and became a monk in the monastery of Konculsk near the Ibar. He was later abbot of Hilandar and suffered much at the hands of the plundering Latin crusaders, and fought fiercely against the Latins and the Bogomils.

Saturday, January 5thVen. Nahum of Ochrid – He was a disciple of Ss Cyril and Methodius, and one of the Five Followers – those zealous fellow-workers with these apostles of the Slavs. St Nahum travelled to Rome, where he was renowned both for his wonderworking power and his great learning. He knew many languages. At the time of his return from Rome, he settled, with the help of the Emperor Boris Michael of Bulgaria, on the shores of Lake Ochrid.

Schedule of Services

Sunday, December 30th, 2018 – Holy Prophet Daniel; Hply Dcn Avvacum and Hegumen Paisius-

Serbian Mothers’ Day: Liturgy and Church School at 10 AM. Confessions start at 9:15 AM.

Sunday, January 6th, 2018 – Holy Nun-martyr Eugenia – Christmas Eve – Serbian Fathers’ Day: Liturgy and Church School at 10 AM. Confessions start at 9:15 AM. All-night Vigil service at 5 PM followed by the blessing of the BADNJAK and Lenten dinner.

Church School and Other Childrens’ Activities

Children will have Church School classes, choir practice and folklore practice on December 30th. Please register your children for Church School and Folklore! Welcome all.

Other church offerings and events for this week

Lunch for children and adults will be available after the Liturgy in the church hall.

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Radojka Ninkovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.  

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Dayna Less, +Stanojla Varagich, +Žarko Ɖekić, +Zarko Djurdjevic, +Vlado Bulaja, +Jelena Pavlovic,  + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, and +Dragan Krunic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

Upcoming Events

The cutting of Badnjak will be conducted on Saturday, December 29th , 2018. For more information call Nenad at 1-773-936-5550

Badnje Veče Services Sunday, January 6th , 2019 starting at 5 pm. Dinner afterwards.

Serbian New Year Celebration Sunday, January 13, 2019 at our church hall, starting at 6 pm.

St. Sava Celebration January 27, 2019. Starting after the Holy Liturgy.

Tamburitzans                                                                                                                              

Недеља 31. по Духовима – Св. Праотаца.  Глас 6. Јев. вас. 9. (Јн 20,19-31). На Лит. Ап 280. (1Тим 1,15-17) и 330. (Јев 11,33-40). Jeв. Лк зч. 76.( 14,16-24) и Лк зч. 62. (11,47-12,1).

Среда 28, новембар: Почетак Поста

Среда 2, Јануар: Св. Игњатије Богоносац – Богоносцем назван је овај свети муж зато што је стално у срцу и на језику носио име Бога живога. А још, по предању, назван је он Богоносцем и зато што је био узет рукама Бога ваплоћеног Исуса Христа.

Св. Данило II, Арх. Српски (Претпр. Рождества) – Hо он из велике љубави према Богу одбегне и замонаши се у Кончулском манастиру украј Ибра. Доцније био игуман Хиландара и претрпео много од пљачкашких латинских крстоносаца.

Субота 5, Јануар: Преп. Наум Охридски – Туциндан – Ученик светих Кирила и Методија и један од Петочисленика, који су најревносније сарађивали оним апостолима словенским. Свети Наум путовао је у Рим, где се прославио чудотворном моћи као и великом ученошћу. Беше зналац многих језика. При повратку из Рима они се настанише, помоћу цара Бориса Михаила, на обалама Охридског језера.

.

Распоред богослужења

Недеља, 30.децембар 2018.г.-Св. Пророк Данило;Св. Муч. Ђакон Авакум и Игуман ПОајсије-Материце:

Света Литургија и Црквена школа у 10ч ујутро. Исповед почиње у 9:15 ујутро

Недеља, 6.јануар 2018.г.-Света Преподобномученица Евгенија – Бадњидан – Оци:

Света Литургија и Црквена школа у 10ч ујутро. Исповед почиње у 9:15 ујутро

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Деца ће имати часове недељне школе, пробу фолклора и пробу хора недеље 30ог децембра.  Молимо Вас да упишете децу у Црквену школу и на фолклор. Сви су добродошли.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали.

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Радојке Нинковић, Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић, и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Дауна Лесс, +Станојла Варагић, +Жарка Ђекића, +Жарка Ђурђевића, +Јелене Павловића, +Владо Булаја,  +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић и +Драгана Крунића.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

Предстојећи Догађаји

Сечење Бадњака обавиће се у суботу 29, децемар 2019. за више информације позовите Ненада на 1-773-936-5550.

Бадње Вече служба у недењу 6ти јануар 2019 са почетком у 5 сати по подне.  Вечера после литургије у нашој сали.

Српска Нова Година у недељу 13ти јануар 2019 са почетком у 6 сати увече у нашој црквеној сали.

Прослава Светога Сави 27 Јануар, 2019 одма после Свете Литургије.

Tamburitzans

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply