Skip to main content

28th Sunday after Pentecost. Tone 3. Resurrection Gospel 6. (Lk 24:36-53).

Liturgical Reading: Epistle: 250. (Col 1:12-18). Gospel: Luke 93. (18:35-43).

Wednesday, November 28th – Beginning of Lent.

Sunday, December 9th – Venerable Father Alypius the Stylite: Desiring a solitary life of prayer and meditation, Alypius withdrew to a Greek cemetery outside the city, from which people fled as from a place of terror, as demonic visions had been seen there. Here he erected a Cross, and built a church in honour of St Euphemia, who had appeared to him in a dream. Near the church, he built a high pillar, climbed up onto it and spent fifty-three years there in fasting and prayer.

Wednesday, December 12th – Born in village of Kornet, Ljesani County, in Montenegro, on November 2, 1889, to pious parents Petar and Jela Uskokovic, he was baptized in his village church dedicated to St. George and received his baptismal name Ivan. His mother was from the well-known Bozovic family. Both of his parents were well respected in their community holding the office of leadership and particularly his father was a captain of their clan.

Thursday, December 13th – Holy Apostle Andrew the First-Called: After the descent of the Holy Spirit, it fell to the lot of the first of Christ”s apostles, St Andrew, to preach the Gospel in Byzantium and Thrace, then in the lands along the Danube, in Russia and around the Black Sea, and finally in Epirus, Greece and the Peloponnese, where he suffered. In Byzantium, he installed St Stachys as its first bishop; in Kiev he raised the Cross on high and prophesied a Christian future for the Russian people; in Thrace, Epirus, Greece and the Peloponnese, he brought many people to the Faith and gave them bishops and priests.

Schedule of Services

Sunday, December 9th, 2018 – Venerable Father Alypius the Stylite: Liturgy and Church School at 10 AM. Confessions start at 9:15 AM.

Sunday, December 16th, 2018 – Holy ProphetZephaniah: Venerable John the Silent:

Liturgy and Church School at 10 AM. Confessions start at 9:15 AM.

Church School and Other Childrens’ Activities

Children will have Church School classes and choir practice but no folklore practice on December 9th and on  December 16th children will have Church School classes, choir practice but folklore practice. Please register your children for Church School and Folklore! Welcome all.

Other church offerings and events for this week

Lunch for children and adults will be available after the Liturgy in the church hall.

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Radojka Ninkovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.                                                              

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Dayna Less, +Stanojla Varagich, +Žarko Ɖekić, +Zarko Djurdjevic, +Vlado Bulaja, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, and +Dragan Krunic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

Upcoming Events

Tamburitzans

C:\oldpc\SlavsFolders\Churches\OHR\2018Happenings\OHRWeekly\Poster.jpg

Недеља 28. по Духовима.  Глас 3. Јев. вас. 6. (Лк 24,36-53).

На Литurgиjи. aп. 250. (Kol 1,12-18). Јев. Лк зч. 93. (18,35-43).

Среда 28, новембар: Почетак Поста

Недеља 9, новембар: Преподобни Алипије Столпник; Жељан усамљеничког живота, молитве и богомислија, Алимпије се удаљи на неко јелинско гробље ван града, од кога људи бегаху као од страшилишта због честих демонских привиђења. Ту он пободе крст, и сазида храм у част св. Ефимије, која му се беше јавила на сну. Покрај храма подиже столп висок, попе се на њ и проведе на њему у посту и молитви пуних 53 године.

Среда 12, децембар: Свети Мардарије Љешанско-либертвилски; Свети Мардарије се родио 2. новембра 1889. године у селу Корнет у Љешанској нахији. Крштен је у сеоској црквици посвећеној Светом Ђорђу, а крштено име му је било Иван Ускоковић. Свети Мардарије преминуо је 12. децембра 1935. године у 46. години земаљског живота. Сахрањен је у својој задужбини у Либертвилу.

Четвртак 13, децембар: Свети Апостол Андреј Првозвани; Проповеда Јеванђеље у Византији и Тракији, по том у земљама Дунавским, па у Русији и око Црног Мора, и најзад у Епиру, Грчкој и Пелопонезу, где и пострада. У Византији постави првога епископа у лицу св. Стахија; у Кијеву пободе крст на висини и прорече сјајну хришћанску будућност народу руском; по Тракији, Епиру, Грчкој и Пелопонезу.

Распоред богослужења

Недеља, 9.децембар 2018.г.- Преподобни Алипије Столпник: Литургија и Црквена школа у 10ч ујутро. Исповед почиње у 9:15 ујутро

Недеља, 16.децембар 2018.г.- Свети Апостол Андреј Првозвани:

Света Литургија и Црквена школа у 10ч ујутро. Исповед почиње у 9:15 ујутро

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Деца ће имати часове недељне школе и пробу хора док проба фолколра је одложена за недељу 9ог. За недељу 16ог децембра деца ће имати часове недељне школе, пробу хора и фолклора. Молимо Вас да упишете децу у Црквену школу и на фолклор. Сви су добродошли.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали.

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Радојке Нинковић, Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић, и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Дауна Лесс, +Станојла Варагић, +Жарка Ђекића, +Жарка Ђурђевића, +Јелене Павловића, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Владо Булаја, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић и +Драгана Крунића.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply