Skip to main content

First Sunday of the Great Lent: Triumph of Orthodoxy. Tone four. Great Lent.
Luke 24:1-12 (4th Matins Gospel). Hebrews 11:24-26, 11:32-12:2. John 1:43-51.

Venerable Leo, bishop of Catania in Sicily (ca. 780).

The Sunday of Orthodoxy is the celebration of the victory of the iconodules over the iconoclasts by the decision of the Seventh Ecumenical Council. The service is to commemorate the restoration of icons for use in services and private devotional life of Christians.

Schedule of the Services
Friday, March 10, 2017 – Pre-sanctified Liturgy at 7 PM & ACE Class. Sunday, March 12, 2017 – Divine Liturgy at 10 AM & Church School.
Weekday services take place at St. Plato Chapel. Confession is offered half hour before every service.

Lenten Vespers
Lenten Vespers and Dinner at OHR will be held on Sunday, March 12, 2017 at 6 PM.

Building Committee
Take the 100 envelope challenge: Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Simple as that. Cash or check (checks payable to OHR SOC). If all envelopes collected, we would raise $22,900!

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

Relief Committee
Donate Non-Perishable food during the Lent and we will deposit at the Chicago food depository. Money donation? We will donate to Focus North America and to the IOCC.

The blessing of homes
Make this visit of your priest to be a blessed experience for you and your family.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Mirkа Ivanisevic, Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Sreten Dimitric, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, and Milan Urosevic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Velimir Majdov and +Svetomir Zunjic.

Недеља прва поста- Чиста- Православља. Глас 4. Велики пост.
Лука 24, 1-12 (Четврто васкрсно). Јев. 11, 24- 26, 11, 32-12, 2. Јован 1, 43-51.
Св. Лав Катански.

У недељу Православља славимо победу поштоваоца икона над иконоборцима, према одлуци Седмог Васељенског Сабора. Славимо обнову употребе икона у храмовима и домовима.

Распоред богослужења
Пет. 10. март 2017.г. –Литургија Пређеосвећених у 19чи Веронаука за одрасле. Нед. 12. март 2017.г.- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Радним данима се богослужи у капели Св. Платона. Исповест је пола сата пре сваке службе.

Великопосно вечерње
Великопосно вечерње и вечера на Палмеру је у недељу 12. марта 2017.г. у 18ч.

Грађевински одбор
Укључте се у акцију 100 коверата. Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Једноставано ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC). Уколико се све коверте сакупе, прикупићемо 22.000,00 УСД.

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Прикупљање помоћи
Придарите некварљиву храну у току поста, да је проследимо чикашкој јавној кухињи. Новчана помоћ се прослеђује Православним организацијама Севрноамерички фокус и ИОЦЦ.

Свећење водице
Нека посета свештеника буде благословено искуство за Вас и Вашу породицу.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Мирке Иванишевић, Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Сретена Димитрића, Радета Радовића, Мирослава Николића и Милана Урошевића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Велимира Мајдова и +Светомира Жуњића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply