Skip to main content

Second Sunday of the Great Lent. Tone five. Luke 24:12-35 (5th Matins Gospel).
Hebrews 1:10-2:3 & Hebrews 7:26-8:2. Mark 2:1-12 & John 10:9-16.

St. Gregory Palamas. Venerable Procopius the Confessor of Decapolis.

Fasting is not only about abstaining from food. It also means sharing food with those who are hungry.

Schedule of the Services

Friday, March 17, 2017 – NO SERVICE at OHR. Pre-sanctified Liturgy at 6 PM in Milwaukee, WI. Sunday, March 19, 2017 – Divine Liturgy at 10 AM & Church School.

Lenten Vespers
Lenten Vespers and Dinner at OHR will be held on Sunday, March 12, 2017 at 6 PM.

Building Committee
Take the 100 envelope challenge: Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Simple as that. Cash or check (checks payable to OHR SOC). If all envelopes collected, we would raise $22,900!

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

Relief Committee
Donate Non-Perishable food during the Lent and we will deposit at the Chicago food depository. Money donation? We will donate to Focus North America and to the IOCC.

The blessing of homes
Make this visit of your priest to be a blessed experience for you and your family.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Mirkа Ivanisevic, Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Sreten Dimitric, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, and Milan Urosevic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Velimir Majdov and +Svetomir Zunjic.

Pomen for +Sara and +Milivoje, given by Novica Ignjatovic. Pomen for +Stojan Kovacevic and +Djuro Vasic, given by Mile Kovacevic.

Find more about Church Services and readings on Twitter @ OHRSerbian and www.serbianohr.org . Due date for the Weekly Bulletin is Friday noon. Please notify Fr. Mile promptly about events, Memorial and Good Health Prayers via e-mail: svest.mile@gmail.com or frmile@yahoo.com. You can also call or text: (224) 425-9847.

Недеља друга поста- Пачиста- Глас 5. Лука 24, 36-53 (Пето васкрсно).
Јевр. 1, 10-2, 3 и Јевр. 7, 26-8, 2. Марко 2, 1-12. Јован 10, 9-16.
Св. Григорије Палама. Преподобни Прокопије Декаполит.

Пост није само уздржавање од хране, већ и дељење са онима који гладују.

Распоред богослужења

Пет. 17. март 2017.г. –НЕМА СЛУЖБЕ- Литургија Пређеосвећених је у Милвокију у 18ч.
Нед. 19. март 2017.г.- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Великопосно вечерње
Великопосно вечерње и вечера на Палмеру је у недељу 12. марта 2017.г. у 18ч.

Грађевински одбор
Укључте се у акцију 100 коверата. Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Једноставано ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC). Уколико се све коверте сакупе, прикупићемо 22.000,00 УСД.

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Прикупљање помоћи
Придарите некварљиву храну у току поста, да је проследимо чикашкој јавној кухињи. Новчана помоћ се прослеђује Православним организацијама Севрноамерички фокус и ИОЦЦ.

Свећење водице
Нека посета свештеника буде благословено искуство за Вас и Вашу породицу.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Мирке Иванишевић, Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Сретена Димитрића, Радета Радовића, Мирослава Николића и Милана Урошевића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Велимира Мајдова и +Светомира Жуњића.

Помен за +Сару и +Миливоја од Новице Игњатовића. Помен за +Стојана Ковачевића и +Ђуру Васића, од Милета Ковачевића.

Сазнајте више о богослужењима и читањима на Twitter- у @ OHRSerbian и www.serbianohr.org . Рок за објављивање у недељном билтену је петак у подне. Молимо вас да благовремено обавестите свешт. Милета о догађајима, молитвама за здравље и упокојење путем електронске поште: svest.mile@gmail.com или frmile@yahoo.com . Такође можете да упутите позив или текст поруку на број: (224) 425-9847.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply