Skip to main content

Cheesefare Sunday. Tone 4. Epistle: Rom 13:11-14:4. Gospel: Mat 6:14-21.

Holy Martyr Agatha; St. Polyeuctus (Apodosis of the Meeting of the Lord) (Cheese-fare).

Forgiveness Sunday, also called Cheesefare Sunday, is the final day of pre-Lent. On this last Sunday before Great Lent, the last day that traditionally Orthodox Christians eat dairy products until Easter, the Church remembers the expulsion of Adam and Eve from Paradise. God commanded them to fast from the fruit of a tree (Gen. 2:16), but they did not obey. In this way Adam and Eve and their descendants became heirs of death and corruption. The Gospel reading of the day also gives advice on fasting (Matthew 6:16-18). On Forgiveness Sunday many attend Forgiveness Vespers on the eve of Great Lent. They hear on the Lord’s teaching about fasting and forgiveness and enter the season of the fast forgiving one another so that God will forgive them.

Schedule of Services

Please refer to OHR February Liturgical Calendar.

Church School

Church School is in session. Please bring your children regularly and observe the Altar Servers schedule.

“Lenten Journey” ACE Classes

Fr. Mile will conduct “Lenten Journey” ACE Classes on Sundays of the Holy Lent after lunch.

The blessing of homes continues

The blessing of homes is an old Orthodox tradition. Make this visit of your priest to be a blessed experience for you and your family. Please let Fr. Mile know what day and time is good for his visit, if you are willing to anticipate home blessing.

Lenten Vespers

OHR will host the Lenten Vespers on Sunday, March 4, 2008 Sunday, February 4 at 6 :00 PM. Fr. Aleksandar Petrovic from Leland Parish will preach.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Mijajle Bicanin, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, and Branka Pavlovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Riska Ilic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, +Brankica Paunovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, and + Mirko Soljaga.

Недеља сиропусна. Глас 4. Ап. Рим 13,11-14,4. Јев. Мт 6, 14-21.

Св. Мученица Агатија, Св. Полиевкт (Оданије Сретења) (Беле покладе).

Недеља праштања се још зове и Недеља сиропусна, и последњи је дан пред Велики пост. Тог дана православци последњи пут мрсе све до Васкрса, док се Црква сећа изгнања Адама и Еве из раја. Господ им је заповедио да се уздржавају од плодова са дрвета (Пост. 2,16), али га они нису послушали. Адам и Ева и њихови потоци су на тај начин постали наследници смрти и пропадљивости. Одломак из Јеванђеља тог дана нас учи како да постимо (Матеј 6, 16-18). У Недељу праштања многи долазе на вечерње праштања, које се служи у предвечерје Великог поста. Они слушају о речи Господа о посту и праштању, и почињу период уздржања праштајући једни другима, да би и Бог опростио њима.

Распоред богослужења

Погледајте засебни распоред богослужења на Палмеру.

Цркевена школа

Црквена школа се редовно одржава. Молимо Вас да децу редовно доводите и да се придржавате распореда чтечева у олтару.

”Великопосно путовање”

Сваке недеље после ручка у току Великог поста свешт. Миле ће држати часове веронауке за одрасле.

Свећење водице у домовима се наставља

Ова молитва је од старина део Православног предања. Нека посета свештеника вашој породици буде благословено искуство. Љубазно Вас молимо, уколико сте вољни, јавите свешт. Милету који Вам дан и време одговарају за свећење водице.

Великпопосно вечерње

Великопосно вечерње на Палмеру ће бити у недељу 4.марта 2018. г. у 18ч. Проповедаће свешт. Александар Петровић са Лиленда.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Мијајла Бичанина, Зорице Татић, Ратка Јовановића и Бранке Павловић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Риске Илић, +Бранкице Пауновић, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић и +Мирка Шољаге.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply