Skip to main content

1st Sunday of Lent- of Orthodoxy. Tone 5. Epistle: Heb 11:24-26; 32-40; 12:1-2. Gospel: Jn 1:43-51.

St. Meletius, Archbishop of Antioch.

The Sunday of Orthodoxy is the celebration of the victory of the iconodules over the iconoclasts by the decision of the Seventh Ecumenical Council. Therefore, the service is to commemorate the restoration of icons for use in services and private devotional life of Christians.

Schedule of Services

Wednesday, Feb. 28, 2018 – Liturgy of the Presanctified at 10 AM.
Friday, Mar. 2, 2018- Liturgy of the Presanctified and Confession at 5 PM.
Saturday, Mar. 3, 2018- Great Vespers and Confession at 5 PM.
Sunday, Mar. 4, 2018- Liturgy and Church School at 10 AM.
OHR will host the Lenten Vespers on Sunday, March 4, 2008 Sunday, February 4 at 6 :00 PM.

Parish Council Oath

OHR Elected Officials will take an oath on Sun. Feb. 25, 2018 following the Liturgy.

Church School

Please bring your children regularly and observe the Altar Servers schedule.

The 2018 camp season will begin on June 24. Our Camp Committee and Kolo Sisters are diligently working to make all the preparations for a fabulous camp season. All applications must be complete, in full: http://midwestdiocesecamp.org/forms/

“Lenten Journey” ACE Classes

Fr. Mile will conduct “Lenten Journey” ACE Classes on Sundays of the Holy Lent after lunch.

The blessing of homes continues

The blessing of homes is an old Orthodox tradition. Make this visit of your priest to be a blessed experience for you and your family. Please let Fr. Mile know what day and time is good for his visit, if you are willing to anticipate home blessing.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Mijajle Bicanin, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, and Branka Pavlovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Riska Ilic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, +Brankica Paunovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, and + Mirko Soljaga.

Pomen for +Sara, given by Novica Ignjatovic.
Pomen for +Marko Punisic, given by Vera Watkins.

Недеља прва поста- Православља. Глас 5. Ап. Јев 11,24-26; 32-40; 12,1-2. Јев. Јн 1, 43-51.

Св. Мелетије Антиохијски.

Недеља Православља је слављење победе поштоваоца икона над иконоборцима, у скалу са одлукама Седмог васељенског сабора. Служба слави обнову употребе икона на богослужењима и у молитвеном животу у домовима хришћана.

Распоред богослужења

Сред. 28.феб. 2018.г.- Литургија Пређеосвећених у 10ч.
Пет. 2.мар. 2018.г.- Литургија Пређеосвећених и Исповест у 17ч.
Суб. 3.мар. 2018.г.-Вечерње и Исповест у 17ч.
Нед. 4.мар. 2018.г.- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Великопосно вечерње на Палмеру ће бити у недељу 4.марта 2018. г. у 18ч.

Заклетва Одбора ЦШО

Чланови Одбора ЦШО на Палмеру ће полагати заклетву у недељу 25.феб. 2018.г.након Литургије.

Цркевена школа

Молимо Вас да децу редовно доводите и да се придржавате распореда чтечева у олтару.
Епархијски летњи камп почиње 24.јуна. Коло сестара и пододбор за камп вредно раде и припремају се за сезону. Апликације треба да су потпуне: http://midwestdiocesecamp.org/forms/

”Великопосно путовање”

Сваке недеље после ручка у току Великог поста свешт. Миле ће држати часове веронауке за одрасле.

Свећење водице у домовима се наставља

Ова молитва је од старина део Православног предања. Нека посета свештеника вашој породици буде благословено искуство. Љубазно Вас молимо, уколико сте вољни, јавите свешт. Милету који Вам дан и време одговарају за свећење водице.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Мијајла Бичанина, Зорице Татић, Ратка Јовановића и Бранке Павловић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Риске Илић, +Бранкице Пауновић, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић и +Мирка Шољаге.

Помен за +Сару од Новице Игњатовића. Помен за +Марка Пунишића од Вере Ваткинс.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply