Skip to main content

Meatfare Sunday. Tone 3. Epistle: 1 Cor 8:8-9:2. Gospel: Matthew 25:31-46.

Transfer of the Relics of Hieromartyr Ignatius the God-bearer (Meatfare).

On the Sunday of the Last Judgment focus is placed on the future judgment of all persons who will stand before the throne of God when Christ returns in His glory.

Schedule of Services

Monday, Feb. 11, 2018- THREE HOLY HIERARCHS- Div. Liturgy at 10 AM.
Thursday, Feb. 15, 2018- MEETING OF OUR LORD- Div. Liturgy at 10 AM.
Saturday, Feb. 17, 2018- Great Vespers and Akathist at 5 PM.
Sunday, Feb. 18, 2018- Liturgy and Church School at 10 AM.

Church School

Church School is in session. Please bring your children regularly and observe the Altar Servers schedule.

2018 Calendars

2018 Pocket Church Calendars and wall calendars are available in the church foyer.

The blessing of homes begins after Theophany

The blessing of homes is an old Orthodox tradition. Make this visit of your priest to be a blessed experience for you and your family. Please let Fr. Mile know what day and time is good for his visit, if you are willing to anticipate home blessing.

Lenten Vespers

OHR will host the Lenten Vespers on Sunday, March 4, 2008 Sunday, February 4 at 6 :00 PM. Fr. Aleksandar Petrovic from Leland Parish will preach.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Mijajle Bicanin, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, and Branka Pavlovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Nadica Videnovic, +Riska Ilic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, +Brankica Paunovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, and + Mirko Soljaga.

Pomen for +Hieromonk Kirilo of Hilandar Monastery.

Недеља месопусна. Глас 3. Ап. 1Кор 8,8-9,2. Јев. Мт 25, 31-46.

Пренос моштију Св. Игњатија Богоносца (Месне покладе).

У Недељу последњег суда смо усредсређени на суђење свима који ће да стану пред Божији престо, када се Христос врати у својој слави.

Распоред богослужења

Пон. 12.феб. 2018.г. -СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА- Света Литургија у 10ч.
Чет. 15.феб. 2018.г.- СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ- Света Литургија у 10ч.
Суб. 17. феб. 2018.г. – Вечерње и акатист у 17ч.
Нед. 18.феб. 2018.г. – Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Цркевена школа

Црквена школа се редовно одржава. Молимо Вас да децу редовно доводите и да се придржавате распореда чтечева у олтару.

Црквени календари за 2018.г.

Џепни црквени календари и зидни календари за 2018.г. могу да се купе у припрати храма.

Свећење водице у домовима почиње после Богојављења

Ова молитва је од старина део Православног предања. Нека посета свештеника вашој породици буде благословено искуство. Љубазно Вас молимо, уколико сте вољни, јавите свешт. Милету који Вам дан и време одговарају за свећење водице.

Великпопосно вечерње

Великопосно вечерње на Палмеру ће бити у недељу 4.марта 2018. г. у 18ч. Проповедаће свешт. Александар Петровић са Лиленда.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Мијајла Бичанина, Зорице Татић, Ратка Јовановића и Бранке Павловић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Надица Виденовић, +Риске Илић, +Бранкице Пауновић, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић и +Мирка Шољаге.

Помен за јеромонаха +Кирила Хиландарца.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply