Skip to main content

8th Sunday after Pentecost. Tone 7.

Epistle: 1 Cor 1:10-18. Gospel: Matthew 14:14-22.

St. Pancratius; St. Theodore; New Martyrs of Glamoch and Kulen-Vakuf.

Gospel from Matthew 14:14-22 relates to us the feeding of the five thousand and the miraculous multiplication of loaves and fishes. This miracle is a revelation of the Savior’s divinity, of the power of Christ. Each miracle of Christ is an act of love performed out of compassion. In this miracle we see how Christ not only feeds us with material food, but also with spiritual food, for, as it is written in the Holy Scriptures, man shall not live by bread alone.

Schedule of Services

Saturday, July 21, 2018-Vespers and Akathist at 5 PM.

Sunday, July 22, 2018- Div. Liturgy at 10 AM.

Saturday, July 28, 2018-Vespers and Akathist at 5 PM.

Sunday, July 29, 2018- Div. Liturgy at 10 AM.

Church School

Church School year begins on Sunday, August 26, 2018.

Welcome Picnic will be held on Sunday, September 9, 2018 following the Liturgy.

Drazin Dan

Our parish will be celebrating “Drazin Dan” on Sunday, July 29th.
Milo Yelesiyevich is giving presentation on the speeches and public announcements of General Draza Mihailovic.

Taste of Serbia

We are going to have “Taste of Serbia” at OHR on Saturday, September 8, 2018.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: Prota +Slobodan Godic, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, and +Tatiana Filipovic.

Недеља осма по Духовима. Глас 7.

Ап. 1 Кор 1,10-18. Јев. Мт 14,14-22.

Св. Панкратије; Св. Теодор; Св. Новомученици гламочки и куленвакуфски.

Јеванђеље по Матеју 14,14-22 нам говори о чудесном умножавању хлеба и риба, којима је нахрањено пет хиљада људи. Овим чудом се открива божанска природа нашег Спаситеља Христа. Свако Христово чудо је дело љубави учињено из милосрђа. Овим чудом нам постаје јасно да нас Христос не храни само материјалном храном, него и духовном, јер је писано да човек не треба да живи само о хлебу.

Распоред богослужења

Суб. 21.јул 2018.г.- – Вечерње и акатист у 17ч.

Нед. 22.јул 2018.г.- Литургија у 10ч.

Суб. 28.јул 2018.г.- – Вечерње и акатист у 17ч.

Нед. 29.јул 2018.г.- Литургија у 10ч.

Цркевена школа

Црквеношколска година ће почети у недељу 26.августа 2018.г.после Литургије.

Пикник добродошлице ће бити одржан у недељу 9.септембра 2018.г. после Литургије.

Дражиндан

ЦШО на Палмеру ће прославити ”Дражиндан” у недељу 29.јула 2018.г.

Предавање о говорима и изјавама генерала Драже Михаиловића држи Мило Јелесијевић.

Укус Србије

Фестивал Укус Србије ће се одржати на Палмеру у суботу 8.септембра 2018.г.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: протојереја +Слободана Годића, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљану Смилић и +Татијане Филиповић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply