Skip to main content

9th Sunday after Pentecost. Tone eight. 1

Corinthians 3:9-17. Matthew 14:22-34.

Martyr Christina of Tyre (300). Venerable Polycarp, archimandrite of the Kiev Caves (1182). Saints Martyrs of Prebilovci.

The flimsy craft of human undertakings, ‘tossed with waves’, becomes with Christ the unsinkable Ark of Salvation, the Church of Which Christ is the Head.

The Prebilovci massacre was one of many atrocities perpetrated by the Croatian Ustaše regime in the Independent State of Croatia during the World War II persecution of Serbs. On 6 August 1941, the Ustaša killed around 600 women and children from the village of Prebilovci, Herzegovina, by throwing them alive into the Golubinka pit, near Šurmanci.

Schedule of the Services

Friday, August 11, 2017 – Vespers and Akathist at 7 PM.
Sunday, August 13, 2017- Div. Liturgy at 10 AM.

Church School
Church School meeting and early registration will be held on Sunday, August 20, 2017 following the Divine Liturgy. Please plan to attend.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, and Mijajle Bicanin,

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, and +Branko Puhar.

Недеља 9. по Духовима. Глас 8. 1. Коринћанима 3, 9-17. Матеј 14, 22-34.

Света великомученица Христина; Преподобни Поликарп Печерски; Св. мученици Пребиловачки.

Несигуран брод под кормилом људи, кога витла бура, са Христом постаје непотопива лађа спасења, односно Црква којој је глава Христос.

Пребиловачки масакр је био један од многих злочина које је починио хрватски усташки режим у Независној Држави Хрватској за време Другог светског рата. Усташе су 6. августа 1941.г. побиле шесто жена и деце из села Пребиловци у Херцеговини, и бацили их у јаму Голубинка.

Црквена школа
Родитељски састанак и рана регистравција ће се одржати у недељу 20. августа 2017.г. након Св. Литургије. Молимо вас да присуствујете.

Распоред богослужења
Пет. 11. август 2017.г.- Вeчерње и акатист у 19ч.
Нед. 13. август 2017.г.- Св. Литургија у 10ч.

Грађевински одбор
Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, и Мијајла Бичанина.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, и +Бранка Пухара.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply