Skip to main content

10th Sunday after Pentecost. Tone one. Eve of the Dormition Fast.
1 Corinthians 4:9-16 (Epistle). Matthew 17:14-23 (Gospel).

Righteous Eudocimus of Cappadocia (9th c.). Martyr Julitta at Caesarea (304).

‘Prayer and fasting’ is how Christ casts the demon out of the young man (Mt 17, 14-23). The demon came into possession of the young man through unbelief, faithlessness.

Schedule of the Services

Friday, August 18, 2017 – Vespers and Akathist at 7 PM.
Saturday, August 19- TRANSFIGURATION- Div. Liturgy and Blessing of Grapes at 10 AM.
Sunday, August 20, 2017- Div. Liturgy at 10 AM.

Church School
Church School meeting and early registration will be held on Sunday, August 20, 2017 following the Divine Liturgy. Please plan to attend.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, and Radisa Miletic.
Good health prayer for Ljubomir and Milanka Stepanovic on the 50th a nniversary of their arrival in the US.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, and +Branko Puhar.

Недеља 10. по Духовима. Глас 1. 1. Коринћанима 4, 9-1, 16. Матеј 17, 14-23.

Св. мученик Евдоким. Св. мученицѕ Јулита. ГОСПОЈИНСКЕ ПОКЛАДЕ.

Христос изгони демона из младића указујући на значај поста и молитве (Мт 17, 14-23). Демон је запосео младића због неверовања или слабе вере.

Распоред богослужења

Пет. 18. август 2017.г.- Вeчерње и акатист у 19ч.
Нед. 19. август 2017.г.- ПРЕОБРАЖЕЊЕ- Св. Литургија и освећење грожђа у 10ч.
Нед. 20. август 2017.г.- Св. Литургија у 10ч.

Црквена школа
Родитељски састанак и рана регистравција ће се одржати у недељу 20. августа 2017.г. након Св. Литургије. Молимо вас да присуствујете.

Грађевински одбор
Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина и Радише Милетића.

Молитва за добро здравље Љубомира и Миланке Степановић поводом прославе педесетогодишњице од њиховог толаска у САД.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, и +Бранка Пухара.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply