Skip to main content

7th Sunday after Pentecost. Tone 6. Epistle: Rome 15:1-7. Gospel: Matthew 9:27-35.

Placing of the Robe of the Theotokos. Transfer of the Relics of St. Mardarije.

Gospel from Matthew 9:27-35 concerns the healing carried out by Christ through the expulsion of a demon. The healing performed by Christ in the Gospel is permanent, it is for good and salvation, it is for repentance and thanksgiving. We must ask for healing, that selfsame healing that Christ gave in today’s Gospel. And this we do through the source of all healing, which is in the Resurrected Body of Christ, the Church.

Schedule of Services

Saturday, July 14, 2018- Vespers and Akathist at 5 PM.

Sunday, July 15, 2018- NO SERVICE @ OHR-
-Div. Liturgy at St. Sava Monastery at 9:30 AM.

Saturday, July 21, 2018-Vespers and Akathist at 5 PM.

Sunday, July 22, 2018- Div. Liturgy at 10 AM.

Church School

Church School year begins on Sunday, August 26, 2018. Welcome Picnic will be held on Sunday, September 9, 2018 following the Liturgy.

Drazin Dan

Our parish will be celebrating “Drazin Dan” on Sunday, July 29th.

Taste of Serbia

We are going to have “Taste of Serbia” at OHR on Saturday, September 8, 2018.

St. Mardarije Celebration

Annual Celebration of St. Mardarije of Libertyville will be held on Saturday, July 14 and Sunday, July 15, 2018 at St. Sava Monastery.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: Prota +Slobodan Godic, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, and +Tatiana Filipovic.

Недеља седма по Духовима. Глас 6. Ап. Рим 15,1-7. Јев. Мт 9,27-39.

Полагање ризе Пресвете Богородице. Пренос моштију Св. Мардарија.

Јеванђељe (Мт 9,27-39) говори о томе како Христос исцељује тако што изгони демона. Христос исцељује трајно, на оно што је корисно и на спасење, на покајање и благодарност. И ми треба да тражимо да будемо исцељени, баш онако како у Јеванђељу исцељује Христос. То треба да чинимо кроз Цркву, која је извор сваког излечења, односно Васкрсло Христово Тело.

Распоред богослужења

Суб. 14.јул 2018.г.- Вечерње и акатист у 17ч.

Нед. 15.јул 2018.г.- НЕМА СЛУЖБЕ НА ПАЛМЕРУ-
-Литургија у манастиру Св. Саве у 9,30ч.

Суб. 21.јул 2018.г.- – Вечерње и акатист у 17ч.

Нед. 22.јул 2018.г.- Литургија у 10ч.

Цркевена школа

Црквеношколска година ће почети у недељу 26.августа 2018.г.после Литургије.
Пикник добродошлице ће бити одржан у недељу 9.септембра 2018.г. после Литургије.

Дражиндан

ЦШО на Палмеру ће прославити ”Дражиндан” у недељу 29.јула 2018.г.

Укус Србије

Фестивал Укус Србије ће се одржати на Палмеру у суботу 8.септембра 2018.г.

Св. Мардарије

Прослава Св. Мардарија Либертивилског ће бити одржана у суботу 14.јула и недељу 15.јула 2018.г. у манастиру Св. Саве.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: протојереја +Слободана Годића, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљану Смилић и +Татијане Филиповић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply