Skip to main content

6th Sunday after Pentecost. Tone 5. Epistle: Rome 12:6-14. Gospel: Matthew 9:1-8.

Holy Virgin-martyr Febronia.

In today’s Gospel (Matt 9:1-8), the cause of the illness of the man who was sick is clearly not bacteria, old age or a poor mental state, but unforgiven sins. Our Lord says to the man: ‘Thy sins be forgiven thee’, and the man is healed. If we are true believers, then it is for us to go to Christ and be healed by Him through the sacraments that He has given us in His Body, His Church.

Schedule of Services

Thursday, July 12, 2018- STS. PETER AND PAUL- Liturgy at 10 AM.

Saturday, July 14, 2018- Vespers and Akathist at 5 PM.

Sunday, July 15, 2018- NO SERVICE @ OHR-
-Div. Liturgy at St. Sava Monastery at 9:30 AM.

Church School

Church School year begins on Sunday, August 26, 2018. Welcome Picnic will be held on Sunday, September 9, 2018 following the Liturgy.

Drazin Dan

Our parish will be celebrating “Drazin Dan” on Sunday, July 29th.

Taste of Serbia

We are going to have “Taste of Serbia” at OHR on Saturday, September 8, 2018.
Taste of Serbia Committee meeting will be held on Sunday, July 8, 2018 after Liturgy.

St. Mardarije Celebration

Annual Celebration of St. Mardarije of Libertyville will be held on Saturday, July 14 and Sunday, July 15, 2018 at St. Sava Monastery.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: Prota +Slobodan Godic, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, and +Tatiana Filipovic.

Недеља шеста по Духовима. Глас 5. Ап. Рим 12,6-14. Јев. Мт 9,1-8.

Св. Преподобномученица Февронија.

У данашњем Јеванђељу (Мт 9,1-8) разлог човекове болести очигледно није бактерија, старост или ментални поремећај, него грех који није опроштен. Господ је рекао болеснику да му се греси опраштају. Ако смо и ми прави верници, онда треба да се обратимо Христу, да нас Он исцели Светим Тајнама које нам је дао у Цркви.

Распоред богослужења

Чет. 12.јул 2018.г.- ПЕТРОВДАН- Литургија у 10ч.

Суб. 14.јул 2018.г.- Вечерње и акатист у 17ч.

Нед. 15.јул 2018.г.- НЕМА СЛУЖБЕ НА ПАЛМЕРУ-
-Литургија у манастиру Св. Саве у 9,30ч.

Цркевена школа

Црквеношколска година ће почети у недељу 26.августа 2018.г.после Литургије.
Пикник добродошлице ће бити одржан у недељу 9.септембра 2018.г. после Литургије.

Дражиндан

ЦШО на Палмеру ће прославити ”Дражиндан” у недељу 29.јула 2018.г.

Укус Србије

Фестивал Укус Србије ће се одржати на Палмеру у суботу 8.септембра 2018.г.
Састанак пододбора за организацију ће се одржати у недељу 8.јула 2018.г. после службе.

Св. Мардарије

Прослава Св. Мардарија Либертивилског ће бити одржана у суботу 14.јула и недељу 15.јула 2018.г. у манастиру Св. Саве.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: протојереја +Слободана Годића, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљану Смилић и +Татијане Филиповић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply