Skip to main content

5th Sunday after Pentecost. Tone 4.

Epistle: Rome 10:1-10. Gospel: Matthew 8:28-34; 9:1.

Holy Martyrs Leontius, Theodulus and Hypatius.

St. Paul writes that “Christ is the end of the law, that everyone who has faith may be justified.” He teaches that, through faith in Him, human beings become participants by grace in the righteousness of God, regardless of their ancestry or cultural heritage. Gospel concerns the casting out of demons from two possessed men, their entry into a herd of swine and the suicide of those swine. We learn that we are all subject to spiritual influences, to the spirit of evil or to the spirit of good.

Schedule of Services

Saturday, July 7, 2018- NATIVITY OF ST. JOHN- Div. Liturgy at 10 AM.
-Vespers and Akathist at 5 PM.

Sunday, July 8, 2018- Div. Liturgy at 10 AM.

Church School

Church School year begins on Sunday, August 26, 2018. Welcome Picnic will be held on Sunday, September 9, 2018 following the Liturgy.

Drazin Dan

Our parish will be celebrating “Drazin Dan” on Sunday, July 29th.

Taste of Serbia

We are going to have “Taste of Serbia” at OHR on Saturday, September 8, 2018.

St. Mardarije Celebration

Annual Celebration of St. Mardarije of Libertyville will be held on Saturday, July 14 and Sunday, July 15, 2018 at St. Sava Monastery.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: Prota +Slobodan Godic, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, and +Tatiana Filipovic.

Недеља пета по Духовима. Глас 4. Ап. Рим 10,1-10. Јев. Мт 8,28-34; 9,1.

Св. Мученици Леонтије, Ипатије и Теодул.

Св. Ап. Павле пише да је Христос завршетак закона за оправдање сваком који вјерује. Он нас учи да људи вером у Христа постају по благодати учесници у Божијој праведности, без обзира на њихово порекло и културно наслеђе. Јеванђеље се бави истеривањем демона из двојице бесомучника, и њиховим уласком у крдо свиња које су се убиле. У њему сазнајемо да смо сви подложни духовним утицајима, како злим, тако и добрим.

Распоред богослужења

Суб. 7.јул 2018.г.- ИВАНДАН- Литургија у 10ч.
-Вечерње и акатист у 17ч.

Нед. 8.јул 2018.г.- Литургија у 10ч.

Цркевена школа

Црквеношколска година ће почети у недељу 26.августа 2018.г.после Литургије.
Пикник добродошлице ће бити одржан у недељу 9.септембра 2018.г. после Литургије.

Дражиндан

ЦШО на Палмеру ће прославити ”Дражиндан” у недељу 29.јула 2018.г.

Укус Србије

Фестивал Укус Србије ће се одржати на Палмеру у суботу 8.септембра 2018.г.

Св. Мардарије

Прослава Св. Мардарија Либертивилског ће бити одржана у суботу 14.јула и недељу 15.јула 2018.г. у манастиру Св. Саве.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: протојереја +Слободана Годића, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљану Смилић и +Татијане Филиповић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply