Skip to main content

5th Sunday after Pentecost. Tone four. Romans 10:1-10. Matthew 8:28-9:1.

Venerable David of Thessalonica (540).

The Devil and demonic possession are realities. We are all subject to spiritual influences, to the spirit of evil or to the spirit of good.

Schedule of the Services

Wednesday, July 12, 2017 – STS. PETER AND PAUL- Divine Liturgy at 10 AM.

Friday, July 14, 2017 – STS. COSMAS AND DAMIAN- Divine Liturgy at 10 AM.
No Vespers and Akathist due to the Glorification St. Mardarije.

Sun. July 16, 2017- NO LITURGY AT OHR- Div. Liturgy at St. Sava Monastery at 9:30 AM.

Glorification of St. Mardarije.
Our diocese invites all to participate in the Pan-Orthodox glorification of St. Mardarije of Libertyville and All-America, to be celebrated at St. Sava Serbian Orthodox Monastery in Libertyville, IL, from Friday July 14-Sunday July 16, with His Holiness Patriarch Irinej of Serbia.

Church school children are invited to participate in the program and procession. They should be dressed in traditional Serbian costumes and will hold flowers and icons. Rehearsal and the welcoming for His Holiness Patriarch is scheduled for Saturday, July 15 at 3:45 PM at Saint Sava monastery in Libertyville. Parents will need to provide a ride for their children. If you need a traditional costume please call Nikola Krcadinac 1-630-290-2813.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, and Mijajle Bicanin,

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, and +Magdalena Kostadin.

Недеља 5. по Духовима. Глас 4. Римљанима 10, 1- 10. Матеј 8, 28-9, 1.

Св. Преподобни Давид Солунски.

Ђаво и ђавоиманост су стварни. Сви смо подложни духовним утицајима, како демона тако и анђела.

Распоред богослужења
Сред. 12. јул 2017.г.- ПЕТРОВДАН- Света Литургија у 10ч.

Пет. 14. јул 2017.г.- СВ. КОЗМА И ДАМЈАН- Света Литургија у 10ч. Нема вeчерњег и акатиста због прославе Св. Мардарија.

Нед. 16. јул 2017.г.- НЕМА СЛУЖБЕ НА ПАЛМЕРУ- Св. Литургија у 9,30ч у манастиру Св. Саве у Либертивилу.

Прослављање Св. Мардарија.
Наша епархија позива све да учествују Све-Православној прослави Св. Мардарија у манастиру Светога Саве у Либертивилу од 14. јула до 16. јула, заједно са Патријархом Иринејем.

Деца из црквене школе су позвана да учествују у програму и литији обучена у народне ношње, са иконама и цвећем у рукама. Проба и дочек Патријарха Иринеја су заказани у суботу 15. јула у 15,45ч у манастиру Св. Саве у Либертивилу. Родитељи треба да организују превоз деце. Уколико им је потребна ношња, могу да позову Николу Крчадинца на 1 (630) 290-2813.

Грађевински одбор
Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, и Мијајла Бичанина.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића и +Магдалене Костадин.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply