Skip to main content

Оци и братије,

Синоћ је у овом крају велико и дуготрајно невреме донело огромну количину кише. Река Дес Плејнс се излила у ширем подручју око Либертивила. По најавама метеоролошке службе неће се вратити у корито до уторка. Зато морамо учинити једну измену плана прославе Светог Мардарија. Наиме, у недељу, после службе, нећемо нажалост моћи одржати
ручак, банкет и програм у павиљону с источе стране реке на имању Манастира Свети Сава, него ћемо су упутити у Манастир Нова Грачаница. Распоред служби остаје потпуно исти.

У суботу увече у 17:00 сати почиње Бденије у Манастиру Светог Саве.

У недељу ујутро у 9:30 почиње Света Литургија у Манастиру Светог Саве након литургије идемо у Манастир Нова Грачаница да би у њему био одржан ручак, банкет и програм прославе. Шатори који су требали бити постављени у Манастиру Светог Саве биће постављени у Новој Грачаници тако да ће места бити сасвим довољно и у великој сали и на простору за пикник пред салом. У великој сали Манастира Нова Грачаница биће постављени столови исто онако како би били у павиљону Манастира Светог Саве. Сви аранжмани и резервације остају непромењени.

Велика је штета и туга што многобројни народ који ће се окупити тог дана у Манастиру Светог Саве неће имати прилику да види како су лепо уређени објекти за пикник на манастирском имању. Много је времена и труда уложено у обнову имања да би се у њему могли опет одржавати пикници.

Објекти ће бити очишћени чим се вода повуче. А на имању, по речима Његовог Преосвештенства Епископа Лонгина, планирамо један пикник у септембру о коме ћете сви бити благовремено обавештени. Тад ће бити прилика да се види колико је труда до сад уложено у обнову имања.

У вези с паркингом, још једном напомињемо свима да се прво упуте у Манастир Светог Саве. Тим од 12 људи ће управљати распоредом паркирања. Ако у Манастиру Светог Саве нестане места за паркинг људи ће бити
упућени у Манастир Нова Грачаница одакле ће их враћати аутобуси-шатлови сваких 15 или 20 минута.

Видимо се ускоро братије,
помјаните

О Серафим

Fathers and brethren,

Very strong and very lengthy storms brought much rain to these areas last night. Des Plaines River has flooded large areas of Lake County. According to the weather service, the river will not return to the
riverbed until Tuesday. Therefore, we have to make one change to the plan of the Saint Mardarije glorification. On Sunday, after Liturgy, we will not be able to have lunch, banquet and program in the pavilion on the east side of the river at the Saint Sava Monastery property, but we will head to the New Gracanica Monastery for that purpose. Schedule of the services remains unchanged.

On Saturday evening Vigil begins at 5pm at the Saint Sava Monastery

On Sunday morning Liturgy begins at 9:30am at the Saint Sava Monastery after the Liturgy we will go to the New Gracanica Monastery for the lunch, banquet and program. Tents that were supposed to be set up at the
Saint Sava Monastery will be set up at New Gracanica so there will be plenty of room both in the big hall and at the picnic area by the hall. Inside the big hall at the New Gracanica Monastery, tables will be set
up exactly as they were to be set up in the pavilion at the Saint Sava Monastery. All arrangements and reservations remain unchanged.

It is sad and a great shame that the multitude of people which will be present at the Saint Sava Monastery on Sunday won’t be able to see how nicely the picnic grounds have been renovated. Much time and labor has been invested in the renovation of the property so it can be used for picnics again. Structures will be cleaned up as soon as water recedes. And on the property, according to His Grace Bishop Longin, we will have a picnic in September, of which you will be informed in due time. Then everyone will have a chance to see how much care has been put into the renovation of the property.

Concerning parking, we would like to, once again, instruct everyone to head to the Saint Sava Monastery first. A team of 12 people will be directing parking. If there is no more room at the Saint Sava Monastery, then people will be instructed to proceed to New Gracanica from where they will be able to take a shuttle to Saint Sava’s every 15 to 20 minutes.

I will see you soon brethren,

pomjanite

O Serafim

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply