Skip to main content

4th Sunday after Pentecost. Tone 3. Epistle: Rome 16:18-23. Gospel: Matthew 8:5-13.

Holy Apostles Bartholomew and Barnabas.

Christ grants the Kingdom of Heaven to the centurion and to all faithful humanity. Gospel reveals to us that it is faith that determines not only our future in the Kingdom of God, but it also determines our present.

Schedule of Services

Thursday, June 28, 2018- VIDOVDAN- Div. Liturgy at 10 AM.
Saturday, June 30, 2018- Vespers and Akathist at 5 PM.
Sunday, July 1, 2018- Div. Liturgy at 10 AM.

Church School

Church School year begins on Sunday, August 26, 2018. Welcome Picnic will be held on Sunday, September 9, 2018 following the Liturgy.

Drazin Dan

Our parish will be celebrating “Drazin Dan” on Sunday, July 29th.

Taste of Serbia

We are going to have “Taste of Serbia” at OHR on Saturday, September 8, 2018.

SND Banquet

Serbian National Defense will hold Vidovdan Academy at OHR on Sun. June 24, 2018 at 1 PM.

St. Mardarije Celebration

Annual Celebration of St. Mardarije of Libertyville will be held on Saturday, July 14 and Sunday, July 15, 2018 at St. Sava Monastery.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.
Good Health Prayer for Nikola, Jovana, Miodrag, Marko, and Matej.

Good Health Prayer for Vukasin and Stamenka Pavlovic, given by their family.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: Prota +Slobodan Godic, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, and +Tatiana Filipovic.

Pomen for +Ljiljana Smilic from Nevenka Susnjar.

Недеља четврта по Духовима. Глас 3. Ап. Рим 6,18-23. Јев. Мт 8,5-13.

Св. Апостоли Вартоломеј и Варнава.

Христос дарује Царство Божије капетану и читавом људском роду. Јеванђеље нам открива да вера одређује не само нашу будућност у Царству Божијем, него и нашу садашњост.

Распоред богослужења

Чет. 28.јун 2018.г.- ВИДОВДАН- Литургија у 10ч.
Суб. 30.јун 2018.г.- ДУХОВСКИ УТОРАК- Вечерње и акатист у 17ч.
Нед. 1.јул 2018.г.- Литургија у 10ч.

Цркевена школа

Црквеношколска година ће почети у недељу 26.августа 2018.г.после Литургије.

Пикник добродошлице ће бити одржан у недељу 9.септембра 2018.г. после Литургије.

Дражиндан

ЦШО на Палмеру ће прославити ”Дражиндан” у недељу 29.јула 2018.г.

Укус Србије

Фестивал Укус Србије ће се одржати на Палмеру у суботу 8.септембра 2018.г.

Банкет СНО

Српска народна одбрана организује годишњи банкет на Палмеру у недељу 24.јуна 2018.г.

Св. Мардарије

Прослава Св. Мардарија Либертивилског ће бити одржана у суботу 14.јула и недељу 15.јула 2018.г. у манастиру Св. Саве.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић Божике Миљковић.

Молитва за здравље Николе, Јоване, Миодрага, Марка и Матеје Крстовића.

Молитва за здравље Вукашина и Стаменке Павловић од њихове породице.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: протојереја +Слободана Годића, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљану Смилић и +Татијане Филиповић.

Помен за +Љиљану Смилић од Невенке Шушњар.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply