Skip to main content

4th Sunday of Pascha- of the Paralytic. Tone 3.
Epistle: Acts 9:32-42. Gospel: Jn 5:1-15.

Holy Virgin Martyrs Agape, Chionia and Irene.

We are often like someone healed of paralysis who cannot escape the habit of staying in bed or cope very well with the challenges and struggles.

Schedule of Services

Saturday, May 5, 2018- ST. PLATO OF BANJA LUKA- Div. Liturgy at 10 AM (in the chapel)
-Great Vespers at 5 PM

Sunday, May 6, 2018- ST. GEORGE- Cutting of Kolach at 9 AM
-Div. Liturgy and Church School at 10 AM

Church School

Please bring your children regularly and observe the Altar Servers schedule. Church School Parents Meeting will be held on Sun. Apr. 29, 2018 after Liturgy. End of Church School year celebration will be held on June 3, 2018 following the Liturgy. SOKO Folklore Spring Festival will be held on Saturday, May 19, 2018.

Chess Tournament

OHR Spring Chess Tournament will be held on Sunday, May 13, 2018 after Liturgy. For registration please call Dragan Dacic (858) 354-3846.

Fresco Project

On Saturday, April 28th OHR will be hosting an event for our parishioners that are interested in learning about our fresco project. The evening will begin with a vesper service at 5:00 pm followed by the presentation.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, and +Jovan Iljenkarevic.

Pomen for +Vladimir Bulaja, given by Olga Vukasinovic. Pomen for +Maria, given by Beba Kostic.

Недеља четврта- Расабљеног. Глас 3. Ап. Дап 9,32-42. Јев. Јн 5,1-15.

Св. Мученице Агапија, Хионија и Ирина.

Ми смо често као излечени од одузетости, пошто нисмо били способни да се подигнемо са одра и носимо са проблемима и изазовима.

Распоред богослужења

Субота 5.мај 2018.г.- СВ. ПЛАТОН БАЊАЛУЧКИ- Св. Литургија (у капели) у 10ч.
-Велико вечерње у 17ч.

Недеља 6.мај 2018.г. – ЂУРЂЕВДАН- Резање колача у 9ч.
-Св. Литургија и Црквена школа у 10ч.

Цркевена школа

Молимо Вас да децу редовно доводите и да се придржавате распореда чтечева у олтару. Родитељски састанак ће бити одржан у недељу 29.априла 2018.г. после Литургије. Прослава завршетка црквеношколске године ће да се одржи у недељу 3.јуна 2018.г.после Литургије. Пролећни СОКО фолклорни фестивал се одржава у суботу 19.маја 2018.г.

Шаховски турнир

Пролећни шаховски турнир на Палмеру ће бити одржан у недељу 13.маја 2018.г.после Литургије. За регистрацију и учешће позовите Драгана Дачића (858) 354-3846.

Фреске на Палмеру

У суботу 28.априла на Палмеру се организује окупљање парохијана који су заинтересовани да донирају фресаке. Презентација и заједничарење почиње поле вечерње службе у 17ч.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића и +Јована Иљенкаревића.

Помен за +Владимира Булају од Олге Вукашиновић. Помен за +Марију од Јованке Костић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply