Skip to main content

3rd Sunday of Pascha- of the Myrrhbearers. Tone 2.
Epistle: Acts 6:1-7. Gospel: Mk 15:43-47; 16:1-8.

Holy Martyr Eupsychius.

All those who work for the Body of Christ, the Church, in this world, but are not of this world, are myrrhbearers, because they show that they too selflessly love Christ.

Schedule of Services

Saturday, Apr. 28, 2018- Great Vespers at 5 PM

Sunday, Apr. 29, 2018- Div. Liturgy and Church School at 10 AM

Church School

Please bring your children regularly and observe the Altar Servers schedule. End of Church School year celebration will be held on June 3, 2018 following the Liturgy. SOKO Folklore Spring Festival will be held on Saturday, May 19, 2018.

Chess Tournament

OHR Spring Chess Tournament will be held on Sunday, May 13, 2018 after Liturgy. For registration please call Dragan Dacic (858) 354-3846.

Board Meeting

OHR Parish Council will hold its meeting on Sunday, April 22, 2018 after the Liturgy.

Fresco Project

On Saturday, April 28th OHR will be hosting an event for our parishioners that are interested in learning about our fresco project. The evening will begin with a vesper service at 5:00 pm followed by the presentation.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, and +Jovan Iljenkarevic.

Pomen for +Vladimir Bulaja, given by Olga Vukasinovic.

Недеља трећа- Мироносица. Глас 2.
Ап. Дап 6,1-7. Јев. Мк 15,43-47; 16,1-8.

Св. Мученик Евпсихије.

Сви који раде за Цркву, која је тело Христово, јесу мироносице, пошто показују да Христа воле несебично.

Распоред богослужења

Субота 28.апр. 2018.г.- Велико вечерње у 17ч.

Недеља 29. апр. 2018.г. – Св. Литургија и Црквена школа у 10ч.

Цркевена школа

Молимо Вас да децу редовно доводите и да се придржавате распореда чтечева у олтару. Прослава завршетка црквеношколске године ће да се одржи у недељу 3.јуна 2018.г.после Литургије. Пролећни СОКО фолклорни фестивал се одржава у суботу 19.маја 2018.г.

Шаховски турнир

Пролећни шаховски турнир на Палмеру ће бити одржан у недељу 13.маја 2018.г.после Литургије. За регистрацију и учешће позовите Драгана Дачића (858) 354-3846.

Састанак Одбора ЦШО

Одбор ЦШО на Палмеру ће одржати састанак у недељу 22.априла 2018.г.

Фреске на Палмеру

У суботу 28.априла на Палмеру се организује окупљање парохијана који су заинтересовани да донирају фресаке. Презентација и заједничарење почиње поле вечерње службе у 17ч.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића и +Јована Иљенкаревића.

Помен за +Владимира Булају од Олге Вукашиновић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply