Skip to main content

5th Sunday of Pascha- Samaritan Woman. Tone 4.

Epistle: Acts 11:19-26; 29-30 and Acts 12:1-11. Gospel: Jn 4:5-42 and Jn 15:17-16:2.

Holy Glorious Great-martyr George.

St. Photini was thirsty for strength and healing that she knew she could not give herself, for “a spring of water welling up to eternal life” from the depths of her soul. Like her, we must refuse to be paralyzed by guilt and shame before others and in our own minds.

Schedule of Services

Saturday, May 12, 2018- ST. BASIL OF OSTROG- Div. Liturgy at 10 AM.
-Vespers at 5 PM.
Sunday, May 13, 2018- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Church School

SOKO Folklore Spring Festival will be held on Saturday, May 19, 2018.
End of Church School year celebration will be held on June 3, 2018 following the Liturgy.

Circle of Serbian Sisters

OHR Kolo meeting will be held on Sunday, May 13, 2018 after Div. Liturgy.

Hercegovac Association

Association Hercegovac will celebrate St. Basil of Ostrog at OHR on Saturday, May 12. Vespers begins at 5 PM. Cutting of Kolach at 6 PM. RSVPs at info@hercegovac.net.

Chess Tournament

OHR Spring Chess Tournament will be held on Sunday, May 13, 2018 after Liturgy. For registration please call Dragan Dacic (858) 354-3846.

Fresco Project

If you are considering participating in this unique project please call Fr. Mile at 224-425-9847 or contact him via email at frmile@yahoo.com for information.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, and +Jovan Iljenkarevic.

Pomen for +Vladimir Bulaja, given by Olga Vukasinovic.

Pomen for +Maria, given by Beba Kostic.

Pomen for +Slavisa Zdravkovic, given by Melita.

Недеља пета- Самарјанке. Глас 5.

Ап. Дап 11,19-26;29-30 и Дап 12,1-11.9,32-42. Јев. Јн 4,5-42 и Јн 15,17-16,2.

Св. Великомученик Георгије- Ђурђевдан

Позната као Св. Фотина, жена Самарјанка је била жедна снаге и излечења, што није могла сама себи да подари. У дубини душе је тражила извор живе воде, која води ка вечности. И ми морамо као она да се ослободимо одузетости због осећања кривице, али и стида пред другима, као и стида у нашем уму.

Распоред богослужења

Суб. 12.мај 2018.г.- СВ. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ- Литургија у 10ч.
– Вечерње у 17ч.
Нед. 13.мај 2018.г.- Литургија и Црквена школа у 10ч.

Цркевена школа

Пролећни СОКО фолклорни фестивал се одржава у суботу 19.маја 2018.г. Прослава завршетка црквеношколске године ће да се одржи у недељу 3.јуна 2018.г.после Литургије.

Коло српских сестара

Коло сестара на Палмеру ће одржати састанак у недељу 13.маја после Св. Литургије.

Удружење Херцеговац

Удружење Херцеговац позива на славу Св. Василија Острошког 12. маја на Палмеру. Вечерња служба је у 17ч., а резање славског колача је у 18ч. Долазак потврдите на: info@hercegovac.net.

Шаховски турнир

Пролећни шаховски турнир на Палмеру ће бити одржан у недељу 13.маја 2018.г.после Литургије. За регистрацију и учешће позовите Драгана Дачића (858) 354-3846.

Фреске на Палмеру

Уколико желите да учествујете у јединственом пројекту израде живописа, обратите се свешт. Милету путем електронске поште Frmile@yahoo.com , или на (224) 425-9847.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића и +Јована Иљенкаревића.

Помен за +Владимира Булају од Олге Вукашиновић.

Помен за +Марију од Јованке Костић.

Помен за +Славишу Здравковића од Мелите.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply