Skip to main content

33rd Sunday after Pentecost- after Theophany. Tone 8. Epistle: Eph. 4:7-13 & 1 Tim. 4:9-15. Gospel: Matt. 4:12-17 & Lk. 19:1-10.

Holy Martyrs Julian and Vasilissa; Venerable George Chozebite; St. Gregory of Ochrid.

Like Zacchaeus, we will not be saved until we too are small and understand that in order to see Salvation, we must first climb up into the tree of repentance.

Sunday of the Publican and the Pharisee (Fast Free Week). Tone 1. Epistle: 2Tim. 3:10-15. Gospel: Luke 18:10-14.

Venerable Paul of Thebes; Venerable Gabriel of Lesnovo.

On the Sunday of the Publican and Pharisee in the preparation for Great Lent, Orthodox Christians are to see that they have not the religious piety of the Pharisee, but the repentance of the publican.

Schedule of Services

Saturday, Jan. 20, 2018- ST. JOHN- Cutting of Kolach at 9 AM. Divine Liturgy at 10 AM.
Sunday, Jan. 21, 2018- Divine Liturgy at 10 AM.
Saturday, Jan. 27, 2018- ST. SAVA- Div. Liturgy at 10 AM.
Sunday, Jan. 28, 2018- Div. Liturgy at 10 AM.
Saturday, Feb. 3, 2018- Great Vespers and Akathist at 5 PM.

Fr. Mile will be in Serbia from Jan. 21 until Feb. 4, 2018. Fr. Cedomir Kostic (630) 290-0584 will substitute for the Liturgy. In case of emergency please call Fr. Aco Petrovic (224) 875-3237.

St. Sava Celebration

Church School will celebrate St. Sava on Sunday, January 28, 2018.

2018 Calendars

2018 Pocket Church Calendars and wall calendars are available in the church foyer.

The blessing of homes begins after Theophany
The blessing of homes is an old Orthodox tradition. Make this visit of your priest to be a blessed experience for you and your family.

The OHR Annual Meeting

Sunday, February 4, 2018. Luncheon immediately following Liturgy. Meeting at 1:00 AM.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Mijajle Bicanin, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, and Branka Pavlovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Nadica Videnovic, +Riska Ilic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, +Brankica Paunovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, and + Mirko Soljaga.

Pomen for +Stojan Milenkovic, given by Vera Watkins.

Pomen for +Mileva Popivoda, given by Aleksandar Popivoda.

Pomen for +Stana Vujicic, given by Snezana Vujicic.

Недеља 33. по Духовима- по Богојављењу. Глас 8. Ап. Еф 4,7-13 и 1Тим 4, 9-15. Јев. Мт. 4, 12-17 и Лк 19,1-10.

Св. Јулијан и Василиса; Преподобни Георгије Хозевит; Св. Григорије Охридски.

Нећемо да се спасемо уколико не будемо мали као Закхеј. Да бисмо видели спасење, треба да нам је јасно да морамо да се попнемо на дрво нашег покајања.

Недеља о митару и фарисеју. Глас 1. Ап. 2Тим 3, 10-15. Јев. Лк 18, 10-14.

Преподобни Павле; Преподобни Гаврило Лесновски.

У Недељу порезника и фарисеја, у припреми за Велики пост, Православци треба да увиде да не трба да имају побожност као фарисеј, него покајање као порезник.
Распоред богослужења

Суб. 20. јан. 2018.г. – СВ. ЈОВАН КРСТ.- Резање колача у 9ч. Света Литургија у 10ч.
Нед. 21. јан. 2018.г. – Света Литургија у 10ч.
Суб. 27.јан. 2018.г. – СВ. САВА- Света Литургија у 10ч.
Нед. 28.јан. 2018.г. – Света Литургија у 10ч.
Суб. 3.феб. 2018.г.- Вечерње и акатист у 17ч.

Свешт. Миле ће бити у Србији од 21.јануара до 4.фебруара. Литургију ће да служи о. Чедомир Костић (630) 290-0584. У хитним случајевима позовете о. Ацу Петровића на (224) 875-3237.

Светосавска прослава

Црквена школа ће прославити Св. Саву у недељу 28.јануара 2018.г.

Црквени календари за 2018.г.

Џепни црквени календари и зидни календари за 2018.г. могу да се купе у припрати храма.

Свећење водице у домовима почиње после Богојављења

Ова молитва је од старина део Православног предања. Нека посета свештеника вашој породици буде благословено искуство.

Годишња скупштина на Палмеру

Недеља 4. фебруар 2018. г. Ручак након Св. Литургије. Годишња скупштина у 13ч.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Мијајла Бичанина, Зорице Татић, Ратка Јовановића и Бранке Павловић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Надица Виденовић, +Риске Илић, +Бранкице Пауновић, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић и +Мирка Шољаге.

Помен за +Стојана Миленковића од Вере Ваткинс.

Помен за +Милеву Попиводу од Александра Попиводе.

Помен за +Стану Вујичић од Снежане Вујичић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply