Skip to main content

Sunday of the Prodigal Son. Tone 2. Epistle: 1 Cor 6:12-20. Gospel: Luke 15:11-32.

Saint Apostle Timothy of the Seventy; Saint Venerable Martyr Anastasius the Persian.

This parable of God’s forgiveness calls us to “come to ourselves” as did the prodigal son, to see ourselves as being “in a far country” far from the Father’s house, and to make the journey of return to God.

Schedule of Services

Saturday, Feb. 10, 2018- MEMORIAL SATURDAY- Liturgy and Memorial Service at 9 AM.
– Great Vespers and Akathist at 5 PM.
Sunday, Jan. 11, 2018- Liturgy and Church School at 10 AM.

2018 Calendars

2018 Pocket Church Calendars and wall calendars are available in the church foyer.

The blessing of homes begins after Theophany

The blessing of homes is an old Orthodox tradition. Make this visit of your priest to be a blessed experience for you and your family.

The OHR Annual Meeting

Sunday, February 4, 2018. Luncheon immediately following Liturgy. Meeting at 1:00 AM.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Mijajle Bicanin, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, and Branka Pavlovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Nadica Videnovic, +Riska Ilic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, +Brankica Paunovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, and + Mirko Soljaga.

Pomen for +Stojan Milenkovic, given by Vera Watkins.

Pomen for +Mileva Popivoda, given by Aleksandar Popivoda.

Pomen for +Stana Vujicic, given by Snezana Vujicic.

Недеља о блудном сину. Глас 2. Ап. 1Кор 6, 12-20. Јев. Лк 15, 11-32.
Св. Апостол Тимотеј; Преподобномученик АнастасијеПерсијски.
Ова прича о томе како Бог прашта нас позива да се вратимо себи, као што је то учинио блудни син. Себе треба да видимо у далекој земљи, далеко од очевог дома, и да се отиснемо на пут повратка Богу.

Распоред богослужења

Суб. 10 феб. 2018.г. – ЗАДУШНИЦЕ- Св. Литургија и парстос у 9ч.
– Вечерње и акатист у 17ч.
Нед. 11.феб. 2018.г. – Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Црквени календари за 2018.г.
Џепни црквени календари и зидни календари за 2018.г. могу да се купе у припрати храма.

Свећење водице у домовима почиње после Богојављења

Ова молитва је од старина део Православног предања. Нека посета свештеника вашој породици буде благословено искуство.

Годишња скупштина на Палмеру

Недеља 4. фебруар 2018. г. Ручак након Св. Литургије. Годишња скупштина у 13ч.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Мијајла Бичанина, Зорице Татић, Ратка Јовановића и Бранке Павловић.
Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Надица Виденовић, +Риске Илић, +Бранкице Пауновић, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић и +Мирка Шољаге.
Помен за +Стојана Миленковића од Вере Ваткинс.
Помен за +Милеву Попиводу од Александра Попиводе.
Помен за +Стану Вујичић од Снежане Вујичић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply