Skip to main content

32nd Sunday after Pentecost- before Theophany. Tone seven. 2 Tim. 4:5-8. Col. 2:8-12. Mk. 1:1-8 & Lk. 2:20-21; 40-52.

The Circumcision of our Lord. St. Basil the Great (New Year).

The eternal Son of God has made a way for us to participate in His divine glory by humbling Himself to be baptized the waters of the Jordan.

Schedule of Services

Sunday, Jan. 14, 2018- CIRCUMCISION. ST. BASIL THE GREAT- Divine Liturgy at 10 AM.
Thursday, Jan. 18, 2018- CROSS DAY- Div. Liturgy and Blessing of Waters at 10 AM.
Friday, Jan. 19, 2018- THEOPHANY- Div. Liturgy and Blessing of Waters at 10 AM.
Saturday, Jan. 20, 2018- ST. JOHN- Cutting of Kolach at 9 AM. Divine Liturgy at 10 AM.

Fr. Mile will be in Serbia from Jan. 21 until Feb. 4, 2018. Fr. Cedomir Kostic (630) 290-0584 will substitute for the Liturgy. In case of emergency please call Fr. Aco Petrovic (224) 875-3237.

St. Sava Celebration
Church School will celebrate St. Sava on Sunday, January 28, 2018.

2018 Calendars

2018 Pocket Church Calendars and wall calendars are available in the church foyer.

The blessing of homes begins after Theophany

The blessing of homes is an old Orthodox tradition. Make this visit of your priest to be a blessed experience for you and your family.

The OHR Annual Meeting

Sunday, February 4, 2018. Luncheon immediately following Liturgy. Meeting at 1:00 AM.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Mijajle Bicanin, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, and Branka Pavlovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Nadica Videnovic, +Riska Ilic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, +Brankica Paunovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, and + Mirko Soljaga.

Недеља 32. по Духовима- пред Боголвљење. Глас 7. 2 Тим. 4, 5-8. Кол. 2, 8-12. Мк. 1, 1-8. Лк. 2, 20-21; 40-52.
Обрезање Господње; Св. Василије Велики (Нова година).

Превечни Син Божији је благоизволео да се прослави тако што се унизио да буде крштен у водама Јордана.
Распоред богослужења

Нед. 14. јан. 2018.г. – ОБРЕЗАЊЕ Г. СВ. ВАСИЛИЈЕ – Света Литургија у 10ч.
Чет. 18.јан. 2018.г. – КРСТОВДАН- Света Литургија и Водоосвећење у 10ч.
Пет. 19.јан. 2018.г. – БОГОЈАВЉЕЊЕ- Света Литургија и Водоосвећење у 10ч.
Суб. 20. јан. 2018.г. – СВ. ЈОВАН КРСТ.- Резање колача у 9ч. Света Литургија у 10ч.

Свешт. Миле ће бити у Србији од 21.јануара до 4.фебруара. Литургију ће да служи о. Чедомир Костић (630) 290-0584. У хитним случајевима позовете о. Ацу Петровића на (224) 875-3237.

Светосавска прослава
Црквена школа ће прославити Св. Саву у недељу 28.јануара 2018.г.

Црквени календари за 2018.г.
Џепни црквени календари и зидни календари за 2018.г. могу да се купе у припрати храма.

Свећење водице у домовима почиње после Богојављења
Ова молитва је од старина део Православног предања. Нека посета свештеника вашој породици буде благословено искуство.

Годишња скупштина на Палмеру

Недеља 4. фебруар 2018. г. Ручак након Св. Литургије. Годишња скупштина у 13ч.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Мијајла Бичанина, Зорице Татић, Ратка Јовановића и Бранке Павловић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Надица Виденовић, +Риске Илић, +Бранкице Пауновић, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић и +Мирка Шољаге.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply