Skip to main content

27th Sunday after Pentecost. Tone two. Ephesians 6:10-17. Luke 13:10-17.

Great-martyr James the Persian (421). St. James, bishop and wonderworker of Rostov (1392).

Humanity is lifted up by faith in Christ, who fulfills both law and grace.

Schedule of Services

Saturday, December 16, 2017 -Vespers, Akathist and Confession at 5 PM.
Sunday, December 17, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

OHR Food Drive

Donate Non-Perishable food during the Nativity Fast and we will deposit at the Chicago food depository. Money donation? We will donate to Focus North America and to the IOCC.

Church School

Please bring your children to Church School regularly, and pay attention to the Altar Servers Schedule.

College Sudents and OCF

We kindly ask you to help Fr. Mile to create a list and data base of OHR’s college students. Please text or email their names, emails, phone numbers, and name of their college or university.

Gajovic Anniversary

Good health payer for Svetislav and Bozidarka Gajovic on the occasion of their 60th wedding anniversary.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Ljubinka Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, Zorica Tatic, and Ratko Jovanovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Nadica Videnovic, +Riska Ilic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, and +Brankica Paunovic.

Pomen for +Bozidarka Rajic, given by Slobodanka Bankovic.

Pomen for +Sava Jekic, given by Vera Bjelopetrovic.

Недеља 27. по Духовима. Глас 2. Ефесцима 6, 10-17. Лука 13, 10-17.

Свети мученик Јаков Персијанац Свети Јаков Ростовски.

Христос, који испуњава закон и излива благодат, подиже пали људски род.

Распоред богослужења

Пет. 16.децембар 2017.г.- Вeчерње, акатист и Исповест у 17ч.
Нед. 17.децембар 2017.г.- Св. Литургија и црквена школа у 10ч.

Прикупљање помоћи на Палмеру

Придарите некварљиву храну у посту, да је проследимо чикашкој јавној кухињи. Новчана помоћ се прослеђује Православним организацијама Севрноамерички фокус и ИОЦЦ.

Црквена школа

Молимо Вас да редовно доводите децу у црквену школу, и обратите на пажњу на распоред прислужитеља у олтару.

Студенти на колеџима и ОЦФ

Најлепше Вас молимо да помогнете свешт. Милету да направи листу и базу података студената са Палмера. Пошаљите имејлом или текст поруком њихова имена, имејл адресе, бројеве телефона и име колеџа или универзитета који похађају.

Јубилеј породице Гајовић

Молимо се за здравље и спасење Светислава и Божидарке Гајовић, који прослављају шездесет година брака.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Љубинке Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина, Зорице Татић и Ратка Јовановића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Надица Виденовић, +Риске Илић, +Бранкице Пауновић и +Имгард Продановић.

Помен за +Божидраку Рајић од Слободана Банковића.

Помен за +Саву Јекића од Вере Бјелопетровић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply