Skip to main content

22nd Sunday after Pentecost. Tone five. Galatians 6:11-18. Luke 16:19-31.

Holy Apostle James the Brother of the Lord (63).

Modern man has so blinded himself that the like the rich man, he cannot see Lazarus starving in agony at his gates.

Schedule of the Services

Saturday, Nov. 4, 2017- MEMORIAL SATURDAY- Div. Liturgy and Parastos at 9 AM.
Sunday, November 5, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.
Wednesday, November 8, 2017 – ST. DEMETRIUS- Div. Liturgy at 10 AM.
Friday, November 10, 2017 -Vespers and Akathist at 7 PM.
Sunday, November 12, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Church School
Please bring your children to Church School regularly, and pay attention to the Altar Servers Schedule. Folklore Fall Zabava will be held on Sat. Nov, 11.

OHR’s Ping-Pong Tournament
Ping-Pong Tournament will be held on Sunday, November 26, 2017. If you are interested please call Nikola Krcadinac at (630) 290-2813 or Nikola Iljenkarevic at (312) 846-0282.

Chess Tournament
Chess Tournament at OHR will be held on Friday, November 17, 2017 at 7PM. If you are interested please call Dragan Dacic at (858) 354-3846.

Tamburitzans
The SSM Choir will again be hosting “Tammies” on Sunday, November 19th. As last year the “After Party” will be at OHR.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Ljubinka Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, and Ratko Jovanovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savis, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, and +Ksenija Bajovic.

Недеља 22. по Духовима. Глас 5. Галатима 6, 11-18. Лука 16, 19-31.

Свети Апостол Јаков, први епископ јерусалимски.

Данашњем човеку је толико помрачен вид, да не види Лазара који у мукама гладује пред његовим вратима.

Распоред богослужења

Суб. 4. новембар 2017.г.- Св. Литургија и парастос у 9ч.
Нед. 5. новембар 2017.г.- Св. Литургија и црквена школа у 10ч.
Сред. 8. новембар 2017.г.- МИТРОВДАН- Св. Литургија у 10ч.
Пет. 10. новембар 2017.г.- Вeчерње и акатист у 19ч.
Нед. 12. новембар 2017.г.- Св. Литургија и црквена школа у 10ч.

Црквена школа
Молимо Вас да редовно доводите децу у црквену школу, и обратите на пажњу на распоред прислужитеља у олтару. Јесења забава је у суб. 11. новембра.

Турнир у стоном тенису
Турнир ће бити одржан на Палмеру у нед. 26. новембра 2017.г. Заинтересовани могу да се јаве Николи Крчадинцу на (630) 290-2813, или Николи Иљенкаревићу на (312) 846-0282.

Шаховски турнир
Шаховски торнир на Палмеру ће бити одржан у петак 17. новембра 2017.г. у 19ч. Заинтересовани могу да се јаве Драгану Дачићу на број (858) 354-3846.

Тамбурицанс
С.С.М. хор ће бити домаћин ансамблу Тамбурицанс у недељу 19. новембра. Забава након програма ће као и прошле године бити на Палмеру.

Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру (чек напишите на OHR SOC).

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Љубинке Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина и Ратка Јовановића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића и + Драгана Каиновића и +Ксеније Бајовић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply