Skip to main content

21st Sunday after Pentecost. Tone four. Galatians 2:16-20. Luke 8:5-15.

Venerable Longinus the Centurion, who stood at the Cross of the Lord (1st c.).

If we wish to grow and thrive, then we cannot be passive when it comes to the health and growth of our souls.

Schedule of the Services

Tuesday, October 31, 2017 – ST. LUKE. ST. PETER OF CETINJE- Div. Liturgy at 10 AM.
Friday, November 3, 2017 -Vespers and Akathist at 7 PM.
Saturday, Nov. 4, 2017- MEMORIAL SATURDAY- Div. Liturgy and Parastos at 10 AM.
Sunday, November 5, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Church School
Please bring your children to Church School regularly. Folklore Fall Zabava will be held on Sat. Nov, 11.

Chess Tournament
Chess Tournament at OHR will be held on Friday, November 17, 2017 at 7PM. Information for this event will be announced in the near future.

Tamburitzans
The choir will again be hosting “Tammies” on Sunday, November 19th. Information for this performance will be announced in the near future and as last year the “After Party” will be at OHR.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Ljubinka Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, Ratko Jovanovic, and Nikola Mirotic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savis, + Dragan Kainovic, and +Zarko Djurdjevic.

Недеља 21. по Духовима. Глас 4. Галатима 2, 16-20. Јеврејима 13, 7-16. Лука 8, 5-15.

Свети мученик Лонгин Сотник.

Ако намеравамо да узрастемо и донесемо плод, не можемо да будемо пасивни када је у питању узрастање и здравље наших душа.

Распоред богослужења

Утор. 31. октобар 2017.г.- СВ. ЛУКА. СВ. ПЕТАР ЦЕТИЊСКИ- Св. Литургија у 10ч.
Пет. 3. новембар 2017.г.- Вeчерње и акатист у 19ч.
Суб. 4. новембар 2017.г.- Св. Литургија и парастос у 10ч.
Нед. 29. октобар 2017.г.- Св. Литургија и црквена школа у 10ч.

Црквена школа
Молимо Вас да редовно доводите децу у црквену школу. Јесења забава је у суб. 11. новембра.

Шаховски турнир
Шаховски торнир на Палмеру ће бити одржан у петак 17. новембра 2017.г. у 19ч. Очекујте обавештења о догађају.

Тамбурицанс
С.С.М. хор ће бити домаћина ансамблу Тамбурицанс у недељу 19. новембра. Очекујте обавештења о забави након представе на Палмеру.

Грађевински одбор
Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру (чек напишите на OHR SOC).

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Љубинке Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина, Ратка Јовановића и Николе Миротића..

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића и + Драгана Каиновића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply