Skip to main content

20th Sunday after Pentecost. Tone three. Galatians 1:11-19. Hebrews 13:7-16 Fathers. Luke 7:11-16. John 17:1-13 Fathers.

Commemoration of the Holy Fathers of the Seventh Ecumenical Council (787).
Holy Apostle James, son of Alphaeus (1st c.). St. Stefan the Blind, Despot of Serbia.

The Church recognizes that true healing is complex: physical healing involves not only the body, but also always involves the soul.

Schedule of the Services

Friday, October 27, 2017 – ST. PETKA- Div. Liturgy at 10 AM
-Vespers and Akathist at 7 PM.

Sunday, October 29, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM

Fr. Mile will be in Serbia from Oct. 9 until Oct. 22, 2017. Fr. Stojiljko Kajevic (815) 302-0718 will substitute for the Liturgy. In case of emergency please call Fr. Aco Petrovic (224) 875-3237.

Church School
Please bring your children to Church School regularly. Folklore Fall Zabava will be held on Sat. Nov, 11.

Chess Tournament
Chess Tournament at OHR will be held on Friday, November 17, 2017 at 7PM. Information for this event will be announced in the near future.

Tamburitzans
The choir will again be hosting “Tammies” on Sunday, November 19th. Information for this performance will be announced in the near future and as last year the “After Party” will be at OHR.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Ljubinka Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, Ratko Jovanovic, and Nikola Mirotic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savis, + Dragan Kainovic, and +Zarko Djurdjevic.

Недеља 20. по Духовима. Глас 3. Галатима 1, 11-19. Јеврејима 13, 7-16. Лука 7, 11-16. Јован 17, 1-13.

Спомен Св. Отаца Седмог васељенског сабора. Св. Апостол Јаков Алфејев. Св. Стефан Слепи, деспот српски.

Црква препознаје да је право исцењење комплексно, јер излечење не укључује само тело, него и душу.

Распоред богослужења

Пет. 27. октобар 2017.г.- СВ. ПЕТКА- Св. Литургија у 10ч.
– Вeчерње и акатист у 19ч.

Нед. 29. октобар 2017.г.- Св. Литургија и црквена школа у 10ч.

Свешт. Миле ће бити у Србији од 9. до 22. октобра. Литургију ће да служи о. Стојиљко Кајевић (815) 302-0718. У хитним случајевима позовете о. Ацу Петровића на (224) 875-3237.

Црквена школа
Молимо Вас да редовно доводите децу у црквену школу. Јесења забава је у суб. 11. новембра.

Шаховски турнир
Шаховски торнир на Палмеру ће бити одржан у петак 17. новембра 2017.г. у 19ч. Очекујте обавештења о догађају.

Тамбурицанс
С.С.М. хор ће бити домаћина ансамблу Тамбурицанс у недељу 19. новембра. Очекујте обавештења о забави након представе на Палмеру.

Грађевински одбор
Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру (чек напишите на OHR SOC).

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Љубинке Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина, Ратка Јовановића и Николе Миротића..

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића и + Драгана Каиновића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply