Skip to main content

18th Sun. after Pentecost. Tone one. 2 Corinthians 9:6-11. Luke 5:1-11.

Vener. Euphrosyne, nun, of Alexandria (445). Venerable Sergius, abbot, of Radonezh (1392).

The pastors and teachers of the Church in every generation who teach and interpret the words of the Apostles, are laboring with the Apostles to catch mankind.

19th Sun. after Pentecost. Tone two. 2 Corinthians 11:31-12:9. Luke 6:31-36.

Hierom. Cyprian of Nicomedia (304). Blessed Andrew, fool-for-Christ at Constantinople (911).

The acid test of love is not whether we love our friends, but whether we love our enemies.

Schedule of the Services

Friday, October 13, 2017 – NO Vespers and Akathist.
Sunday, October 15, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.
Friday, October 20, 2017 – Vespers and Akathist at 7 PM.
Sunday, October 22, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM

Fr. Mile will be in Serbia from Oct. 9 until Oct. 22, 2017. Fr. Serafim Baltic (847) 239-2560 will substitute for the Liturgy. In case of emergency please call Fr. Aco Petrovic (224) 875-3237.

Church School
Please bring your children to Church School regularly. Folklore Fall Zabava will be held on Sat. Nov, 11.

Tamburitzans
The choir will again be hosting “Tammies” on Sunday, November 19th. Information for this performance will be announced in the near future and as last year the “After Party” will be at OHR.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Ljubinka Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, and Ratko Jovanovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savis, and + Dragan Kainovic.

Недеља 18. по Духовима. Глас 1. 2 Коринћанима 9, 6-11. Матеј 5, 1-11.

Преподобна Ефросинија; Свети Сергије Радоњешки.

Свештеници и учитељи Цркве у свим генерацијама, који тумаче речи Апостола, помажу им у лову на род људски.
Недеља 19. по Духовима. Глас 2. 2 Коринћанима 11, 31- 12, 9. Лука 6, 31-36.

Св. Свештеномученик Кипријан; Преподобни Андреј.

Потврда наше љубави није када волимо своје пријатеље, већ кад показујемо љубав према својим непријатељима.

Распоред богослужења

Пет. 13. октобар 2017.г.- НЕМА Вeчерњег и акатиста.
Нед. 15. октобар 2017.г.- Св. Литургија и црквена школа у 10ч.
Пет. 20. октобар 2017.г.- Вeчерње и акатист у 19ч.
Нед. 22. октобар 2017.г.- Св. Литургија и црквена школа у 10ч.

Свешт. Миле ће бити у Србији од 9. до 22. октобра. Литургију ће да служи о. Серафим Балтић (847) 239-2560. У хитним случајевима позовете о. Ацу Петровића на (224) 875-3237.

Црквена школа
Молимо Вас да редовно доводите децу у црквену школу. Јесења забава је у суб. 11. новембра.

Тамбурицанс
С.С.М. хор ће бити домаћина ансамблу Тамбурицанс у недељу 19. новембра. Очекујте обавештења о забави након представе на Палмеру.

Грађевински одбор
Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру (чек напишите на OHR SOC).

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Љубинке Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина, Ратка Јовановића и Вукосаве Крчадинац.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис и + Драгана Каиновића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply