Skip to main content

13th Sunday after Pentecost. Tone 4. Epistle: 1 Cor. 16:13-24. Gospel: Matt. 21:33-42.

St. Martyr Hyppolitus (Apodosis of the Transfiguration).

By the power of the Holy Spirit, we are a temple organically united to Christ, the prophets, the apostles, and all the other members of His Body, the Church. Through Him, we become full participants by grace in God’s eternal life that overcomes even the grave and Hades itself.

Schedule of Services

Tuesday, August 28, 2018- DORMITION- Div. Liturgy at 10 AM.

Saturday, September 1, 2018-Vespers and Akathist at 5 PM.

Sunday, September 2, 2018- Div. Liturgy & Church School at 10 AM.

OHR Food Drive

Donate Non-Perishable food during the Dormition Fast and we will deposit at the Chicago food depository. Money donation? We will donate to Focus North America and to the IOCC.

Annual Lifeline Christmas Drive

We ask donors to buy clothes for children at Zvecanska Orphanage in Belgrade, Serbia. You can either buy clothes or donate money. Please contact Dragana Gligorevic 847-208-9937.

Church School

Teachers and parents meeting will be held on Sunday, August 26, 2018 after Liturgy.

Welcome Picnic will be held on Sunday, September 9, 2018 following the Liturgy.

Taste of Serbia

We are going to have “Taste of Serbia” at OHR on Saturday, September 8, 2018. Taste of Serbia Committee meeting will be held on Sunday, August 26, 2018 after Liturgy.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Zorica Radojcic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, Mirjana Bozovich, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: Prota +Slobodan Godic, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, +Dragan Krunic, and +Tatiana Filipovic.

Pomen for + Gojko Markovic.

Недеља 13. по Духовима. Глас 4. Ап.1 Кор 16,13-24. Јев. Мт 21,33-42.

Св. Мученик Иполит (Оданије Преображења).

Благодаћу Светога Духа ми смо храмови сједињени са Христом, пророцима, апостолима, и свим деловима Цркве, која је тело Христово. Кроз Њега и ми постајемо учесници блаженог вечног живота, који надилази и гроб и пакао.

Распоред богослужења

Утор. 28.август 2018.г.- ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА- Литургија у 10ч.

Суб. 1.септембар 2018.г.- – Вечерње и акатист у 17ч.

Нед. 2.септембар 2018.г.- Литургија и Црквена школа у 10ч.

Прикупљање помоћи на Палмеру

Придарите некварљиву храну у посту, да је проследимо чикашкој јавној кухињи. Новчана помоћ се прослеђује Православним организацијама Севрноамерички фокус и ИОЦЦ.

Божићно прикупљање одеће за Лајфлајн

Молимо Вас да помогнете набавку одеће за децу у сиротишту у Звечанској у Београду. Можете да придарите гардеробу или новац. Позовите Драгану Глигоревић 847-208-9937.

Цркевена школа

Родитељски састанак ће бити одржан недељу 26.августа 2018.г. након Литургије.

Пикник добродошлице ће бити одржан у недељу 9.септембра 2018.г. после Литургије.

Укус Србије

Фестивал Укус Србије ће се одржати на Палмеру у суботу 8.септембра 2018.г.

Пододбор за организацију фестивала ће се састати у недељу 26. августа 2018.г. после Литургије.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Зорице Радојчић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић, Мирјане Божовић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: протојереја +Слободана Годића, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић, +Драгана Крунића и +Татијане Филиповић.

Помен за + Гојка Марковића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply