Skip to main content

12th Sunday after Pentecost. Tone 3. Epistle: 2 Pet. 1:10-19. Gospel: Matt. 17:1-9.

Transfiguration of our Lord God and Saviour Jesus Christ.

His face shone like the sun, and His garments became glistening white. Moses and Elijah appeared with Christ, talking to Him. These two figures actually stand for the Old Testament itself: Moses for the Law and Elijah for the Prophets. And Christ is the fulfillment of the Law and the Prophets (Mt 5:17).

Schedule of Services

Saturday, August 25, 2018-Vespers and Akathist at 5 PM.

Sunday, August 26, 2018- Div. Liturgy & Church School at 10 AM.

Tuesday, August 28, 2018- DORMITION- Div. Liturgy at 10 AM.

OHR Food Drive

Donate Non-Perishable food during the Dormition Fast and we will deposit at the Chicago food depository. Money donation? We will donate to Focus North America and to the IOCC.

Church School

Church School year begins on Sunday, August 26, 2018. Teachers and parents meeting will be held following the Liturgy.

Welcome Picnic will be held on Sunday, September 9, 2018 following the Liturgy.

Taste of Serbia

We are going to have “Taste of Serbia” at OHR on Saturday, September 8, 2018. Taste of Serbia Committee meeting will be held on Sunday, August 19, 2018 after Liturgy.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Zorica Radojcic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, Mirjana Bozovich, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: Prota +Slobodan Godic, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, +Dragan Krunic, and +Tatiana Filipovic.

Pomen for Metropolitan +Christopher Kovacevic.

Недеља 12. по Духовима. Глас 3. Ап. 2 Пет 1,10-19. Јев. Мт 17,1-9.

Преображење Господње.

Лице му је сијало као Сунце, а Његове хаљине су биле блиставо беле. Са Христом су се појавили Мојсије и Илија и разговарали са Њим. Ове две личности представљају Стари завет, Мојсије закон, а Илија пророке. Христос је Онај који је пуноћа закона и пророка (Мт 5,17).

Распоред богослужења

Суб. 25.август 2018.г.- – Вечерње и акатист у 17ч.

Нед. 26.август 2018.г.- Литургија и Црквена школа у 10ч.

Утор. 28.август 2018.г.- ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА- Литургија у 10ч.

Прикупљање помоћи на Палмеру

Придарите некварљиву храну у посту, да је проследимо чикашкој јавној кухињи. Новчана помоћ се прослеђује Православним организацијама Севрноамерички фокус и ИОЦЦ.

Цркевена школа

Црквеношколска година ће почети у недељу 26.августа 2018.г. Родитељски састанак ће бити одржан након Литургије.
Пикник добродошлице ће бити одржан у недељу 9.септембра 2018.г. после Литургије.

Укус Србије

Фестивал Укус Србије ће се одржати на Палмеру у суботу 8.септембра 2018.г. Пододбор за организацију фестивала ће се састати у недељу 19. августа 2018.г. после Литургије.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Зорице Радојчић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић, Мирјане Божовић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: протојереја +Слободана Годића, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић, +Драгана Крунића и +Татијане Филиповић.

Помен за митрополита +Христофора Ковачевића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply