Skip to main content

14th Sunday after Pentecost. Tone 5. Epistle: 2 Cor. 1:21-2:4. Gospel: Matt. 22:2-14.

St. Prophet Samuel; Hieromartyr Philip of Heraklion.

Our great need today is to wrap ourselves up in the grace of God regularly through faith, prayer, reading the Holy Scriptures, the Sacraments and the total relinquishment of our life into God’s hands. The person who daily wraps himself up in the grace of God covers the nakedness of his soul, and is ‘clothed’ with a security that fears neither illness nor death.

Schedule of Services

Saturday, September 8, 2018- Vespers and Akathist at 5 PM.

Sunday, Sep. 9, 2018- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Tuesday, Sep. 11, 2018- BEHEADING OF ST. JOHN- Div. Liturgy at 10 AM.

OHR Food Drive

Donate Non-Perishable food during the Dormition Fast and we will deposit at the Chicago food depository. Money donation? We will donate to Focus North America and to the IOCC.

Annual Lifeline Christmas Drive

We ask donors to buy clothes for children at Zvecanska Orphanage in Belgrade, Serbia. You can either buy clothes or donate money. Please contact Dragana Gligorevic 847-208-9937.

Church School

Welcome Picnic will be held on Sunday, September 9, 2018 following the Liturgy.

Taste of Serbia

We are going to have “Taste of Serbia” at OHR on Saturday, September 8, 2018. Taste of Serbia Committee meeting will be held on Sunday, September 2, 2018 after Liturgy.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Zorica Radojcic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, Mirjana Bozovich, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: Prota +Slobodan Godic, +Johanna Savic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, +Dragan Krunic, +Tatiana Filipovic, and + Gojko Markovic.

Недеља 14. по Духовима. Глас 5. Ап.2 Кор 1,21-2,4. Јев. Мт 22,2-14.

Св. Пророк Самуило; Св. Свештеномученик Филип Ираклијски.

Данас имамо велику потребу да се заогрнемо Божијом благодаћу кроз веру, молитву, читање Светог писма, Свете Тајне и потпуну предају нашег живота у Божије руке. Личност која се одева у благодат Божију покрива голотињу своје душе, и заогрће се сигурношћу која се не боји ни болести ни смрти.

Распоред богослужења

Суб. 8.септембар 2018.г.- Вечерње и акатист у 17ч.

Нед. 9.септембар 2018.г.- Литургија и Црквена школа у 10ч.

Утор. 11.септембар 2018.г -УСЕКОВАЊЕ ГЛАВЕ СВ. ЈОВАНА- Литургија у 10ч.

Прикупљање помоћи на Палмеру

Придарите некварљиву храну у посту, да је проследимо чикашкој јавној кухињи. Новчана помоћ се прослеђује Православним организацијама Севрноамерички фокус и ИОЦЦ.

Божићно прикупљање одеће за Лајфлајн

Молимо Вас да помогнете набавку одеће за децу у сиротишту у Звечанској у Београду. Можете да придарите гардеробу или новац. Позовите Драгану Глигоревић 847-208-9937.

Цркевена школа

Пикник добродошлице ће бити одржан у недељу 9.септембра 2018.г. после Литургије.

Укус Србије

Фестивал Укус Србије ће се одржати на Палмеру у суботу 8.септембра 2018.г. Пододбор за организацију фестивала ће се састати у недељу 2.септембра 2018.г. после Литургије.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Зорице Радојчић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић, Мирјане Божовић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: протојереја +Слободана Годића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић, +Драгана Крунића, +Татијане Филиповић и + Гојка Марковића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply