Skip to main content

11th Sunday after Pentecost. Tone 2. Epistle: 1 Cor 9:2-12. Gospel: Matt. 18:23-35.

St. Venerable Mother Angelina of Serbia.

In the Church we have a sign that summer is nearly over–the Dormition Fast begins. In the Orthodox Church, we observe this fast from August 14th to August 28th in preparation for the Feast of the Dormition of the Theotokos. This is the feast where we remember the falling asleep of the Mother of God.

Schedule of Services

Saturday, August 18, 2018- Vespers and Akathist at 5 PM.

Sun. August 19, 2018- TRANSFIGURATION- Div. Liturgy & Blessing of Grapes at 10 AM.

OHR Food Drive

Donate Non-Perishable food during the Dormition Fast and we will deposit at the Chicago food depository. Money donation? We will donate to Focus North America and to the IOCC.

Church School

Church School year begins on Sunday, August 26, 2018. Teachers and parents meeting will be held following the Liturgy.

Welcome Picnic will be held on Sunday, September 9, 2018 following the Liturgy.

Fundraiser for Brankica Minic

OHR Kolo Sisters and Parishioners raised $ 1,800.00 for medical treatment of Brankica Minic. Her medical treatment has just begun. Thank you all. May God bless you and your families.

Taste of Serbia

We are going to have “Taste of Serbia” at OHR on Saturday, September 8, 2018. Taste of Serbia Committee meeting will be held on Sunday, August 12, 2018 after Liturgy.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: Prota +Slobodan Godic, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, and +Tatiana Filipovic.

Недеља једанаеста по Духовима. Глас 2. Ап. 1 Кор 9,2-12. Јев. Мт 18,23-35.

Св. Преподобна мати Ангелина.

Госпојински пост је знак у Цркви да се ближи крај лета. Православна Црква нас припрема постом за празник Успења Богородице од 14. до 28. августа. На овај празник славимо уснуће Божије мајке.

Распоред богослужења

Суб. 18.август 2018.г.- Вечерње и акатист у 17ч.

Нед. 19.август 2018.г.- ПРЕОБРАЖЕЊЕ- Литургија и освећење грожђа у 10ч.

Прикупљање помоћи на Палмеру

Придарите некварљиву храну у посту, да је проследимо чикашкој јавној кухињи. Новчана помоћ се прослеђује Православним организацијама Севрноамерички фокус и ИОЦЦ.

Цркевена школа

Црквеношколска година ће почети у недељу 26.августа 2018.г. Родитељски састанак ће бити одржан након Литургије.
Пикник добродошлице ће бити одржан у недељу 9.септембра 2018.г. после Литургије.

Помоћ за Бранкицу Минић

Парохијани и Кола сестара са Палмера су прикупили 1.800,00 УСД помоћи за лечење Бранкице Минић. Њена терапија је почела. Хвала свима и од Бога им здравље.

Укус Србије
Фестивал Укус Србије ће се одржати на Палмеру у суботу 8.септембра 2018.г. Пододбор за организацију фестивала ће се састати у недељу 12. августа 2018.г. после Литургије.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: протојереја +Слободана Годића, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљану Смилић, +Драгице Чарапић и +Татијане Филиповић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply