Skip to main content

12th Sunday after Pentecost. Tone three. 1

Corinthians 15:1-11. Matthew 19:16-26.

Prophet Micah (8th c. B.C.). Forefeast of the Dormition.

Our Lord sums up commandments, by giving only two commandments: Love God and love thy neighbor as thyself. God calls the wealthy not to be possessors, but rather distributors, of wealth.

Schedule of the Services

Monday, August 28, 2017- DORMITION OF THE THEOTOKOS- Div. Liturgy at 10 AM.
Friday, September 1, 2017 – Vespers and Akathist at 7 PM.
Sunday, September 3, 2017- Div. Liturgy at 10 AM.

Church School
Welcome Picnic will be held on Sunday, September 17, 2017.

Poetry Evening
Spiritual and Lyric poetry program with live piano music will be held at OHR on Friday, October 6, 2017.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, Radisa Miletic, Ratko Jovanovic, and Vukosava Krcadinac.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, and +Smiljka Srisovic.

Недеља 12. по Духовима. Глас 3. 1. Коринћанима 15, 1-11. Матеј 19, 16-26.

Св. пророк Михеј. Претпразништво Успенија.

Господ је сажео све заповести, тако што је дао само две: „Воли Бога и воли ближње као себе самог“. Бог позива богате да не буду поседници, већ они који имовину раздељују.

Распоред богослужења

Пон. 28. август 2017.г.- ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА- Св. Литургија у 10ч.
Пет. 1. септембар 2017.г.- Вeчерње и акатист у 19ч.
Нед. 3. септембар 2017.г.- Св. Литургија у 10ч.

Црквена школа
Пикник добродошлице ће да се одржи у недељу 17. септембра 2017.г.

Вече поезије
Вече духоне и лирске поезије уз пратњу на клавиру одржаће се на Палмеру у петак 6. октобра 2017.г.

Грађевински одбор
Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина, Радише Милетића, Ратка Јовановића и Вукосаве Крчадинац.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића и +Смиљке Сришовић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply