Skip to main content

11th Sunday after Pentecost. Tone two. 1

Corinthians 9:2-12 (Epistle). Matthew 18:23-35 (Gospel).

Martyr Dometius of Persia (363). Venerable Hor (Horus) of the Thebaid (390).

With the parable of the unmerciful servant, Christ warns that His heavenly Father will give those who do not forgive the same treatment as that given to the unmerciful servant.

Schedule of the Services

Friday, August 25, 2017 – Vespers and Akathist at 7 PM.
Sunday, August 27, 2017- Div. Liturgy at 10 AM.

Church School
Church School meeting and early registration will be held on Sunday, August 20, 2017 following the Divine Liturgy. Please plan to attend. Welcome Picnic will be held on Sunday, September 17, 2017.

Poetry Evening
Spiritual and Lyric poetry program with live piano music will be held at OHR on Friday, October 6, 2017.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, and Radisa Miletic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, and +Djordje Pelivanovic.

Недеља 11. по Духовима. Глас 2. 1. Коринћанима 9, 2-12. Матеј 18, 23-35.

Св. преподобномученик Дометије. Св. Преподобни Ор.

Причом о немилосрдном слузи Христос нам казује се Његов Отац небески односи према онима који не праштају, исто као и према поменутом немилосрдном слузи.

Распоред богослужења

Пет. 25. август 2017.г.- Вeчерње и акатист у 19ч.
Нед. 27. август 2017.г.- Св. Литургија у 10ч.

Црквена школа
Родитељски састанак и рана регистрација ће се одржати у недељу 20. августа 2017.г. након Св. Литургије. Молимо вас да присуствујете. Пикник добродошлице ће да се одржи у недељу 17. септембра 2017.г.

Вече поезије
Вече духоне и лирске поезије уз пратњу на клавиру одржаће се на Палмеру у петак 6. октобра 2017.г.

Грађевински одбор
Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина и Радише Милетића.

се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара и +Ђорђа Пеливановића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply