Skip to main content

13th Sunday after Pentecost. Tone four. 1 Corinthians 16:13-24. Matthew 21:33-42.

Apostle Thaddeus of the Seventy (44). Martyr Bassa of Edessa and her sons Theogonius, Agapius, and Pistus (4th c.). St. Hieromartyr Raphael of Sisatovac.

The stone rejected is the Rock of Faith, Christ Himself, for He was rejected and crucified. And yet He became the head of the corner and it is marvelous in our eyes.

Schedule of the Services

Friday, September 8, 2017 – Vespers and Akathist at 7 PM.
Sunday, September 10, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Church School
Church School begins on Sunday, September 10, 2017. Welcome Picnic will be held on Sunday, September 17, 2017. Please register your children promptly, and write on the reverse side of the registration your opinion about folklore practices.

Poetry Evening
Spiritual and Lyric poetry program with live piano music will be held at OHR on Friday, October 6, 2017.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, Radisa Miletic, Ratko Jovanovic, and Vukosava Krcadinac.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, and + Dragan Kainovic.

Недеља 13. по Духовима. Глас 4. 1. Коринћанима 16, 13-24. Матеј 21, 33-42.

Св. Апостол Тадеј. Св. мученица Васа са децом. Св. свештеном. Рафаило Шишатовачки.

Одбачени камен је стена вере, сам Господ Исус Христос, јер је одбачен и распет. Он је постао угаони камен, што је дивно у нашим очима.

Распоред богослужења

Пет. 8. септембар 2017.г.- Вeчерње и акатист у 19ч.
Нед. 10. септембар 2017.г.- Св. Литургија и црквена школа у 10ч.

Црквена школа
Први дан црквене школе је недеља 10. септембар 2017.г. Пикник добродошлице ће да се одржи у недељу 17. септембра 2017.г. Региструјте децу на време, и на полеђини регистрације напишите Ваше мишљење о пробама фолклора.

Вече поезије
Вече духоне и лирске поезије уз пратњу на клавиру одржаће се на Палмеру у петак 6. октобра 2017.г.

Грађевински одбор
Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина, Радише Милетића, Ратка Јовановића и Вукосаве Крчадинац.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића и + Драгана Каиновића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply