Skip to main content

Sixth Sunday of the Great Lent. Matthew 21:1-11, 15-17 (Matins Gospel). Philippians 4:4-9. John 12:1-18. The Entry of the Lord into Jerusalem.

The Orthodox celebrate Palm Sunday with joy, but with the realization that very sad events are soon to come.

Schedule of the Services

Holy Thursday, April 13, 2017- Divine Liturgy at 10 AM. Great Vigil at 7 PM.
Holy Friday, April 14, 2017- Royal Hours at 10 AM. Vespers and Matins at 7 PM.
Holy Saturday, April 15, 2017- Divine Liturgy at 10 AM. Paschal Matins at 11:45 PM.
Sunday, April 16, 2017- PASCHA- Divine Liturgy at 10 AM.

Christ’s Tomb Decorations

This year, as was the case the previous years we are collecting money/flowers for the decoration of Christ’s Tomb. Arranging of the flowers and decorations will be performed on Holy Friday around 11 AM to noon. Please contact Milena 1-773-343-5403 or Mara 1-312-671-1107.

Building Committee
Take the 100 envelope challenge: Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Simple as that. Cash or check (checks payable to OHR SOC). If all envelopes collected, we would raise $22,900!

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Sreten Dimitric, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, and Stanojla Varagic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, and +Velemir Majdov.

Недеља шеста поста- Цветна. Матеј 21, 1-11; 15-17 (Јутарње). Филип. 4, 4-9. Јован 12,1-18.

Улазак Господа Исуса Христа у Јерусалим- ЦВЕТИ.

Паравославци Цвети славе радосно, али увиђају да следе веома тужни догађаји.

Распоред богослужења

Велики чет. 13. април 2017.г.- Света Литургија у 10ч. Велико бденије у 19ч.
Велики пет. 14. април 2017.г.- Царски часови у 10ч. Вечерње и јутрење у19ч.
Велика суб. 15. април 2017.г.- Света Литургија у 10ч. Васкр. Јутрење у 23,45ч.
Нед. 16. април 2017.г.- ВАСКРС- Света Литургија у 10ч.

Украшавање христовог гроба
Као и сваке године, и ове прикупљамо новац и цвеће за украшавање Христовог гроба. Декорисање ће да се обави на Велики петак између 11ч. и поднева. Позовите Милену 1-773-343-5403 на или Мару на 1-312-671-1107.

Грађевински одбор
Укључте се у акцију 100 коверата. Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Једноставано ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC). Уколико се све коверте сакупе, прикупићемо 22.000,00 УСД.

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Сретена Димитрића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић и Станојле Варагић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, Светомира Жуњића и +Велемира Мајдова.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply